Versenyképes befektetési helyszín marad Magyarország

2018. december 5. szerda, 10:00 • profit7.hu
A jövő évtől jelentős változásokkal számolhatnak a magyar adózók az Európai Tanács Adóelkerülés Elleni Irányelvében („ATAD”) foglalt rendelkezések átvétele miatt.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A 2018. november 13-án az országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás – többek között – gyökeresen érinti a fizetett kamatok társasági adóalapból való levonhatóságára vonatkozó szabályait is.

A jelenlegi, saját- és idegen tőke arányán alapuló alultőkésítési szabály kikerül a társasági adó törvényből, helyére 2019. január 1-jétől az ATAD által előírt, eredményhez kötött kamatlevonhatósági korlát kerül. Az új korlát értelmében az adózók a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés előtti eredményük harminc százalékáig vonhatják le a kamatbevételeik összegét meghaladó kamatráfordításaikat, azaz a nettó kamatráfordításukat az adóalapból.

Kamatlevonhatósági korlát

Fontos eltérés a jelenlegi alultőkésítési szabályhoz képest, hogy az új rendelkezések értelmében a hitelintézeteknek fizetett kamatok is a nettó kamatráfordítások részét képezik majd. A módosított törvény alapján a magyar szabályozás élni fog az ATAD által kínált összes, kamatlevonhatósági korláthoz kapcsolódó mentességgel és kedvezménnyel, így nem kell majd alkalmazni a harminc százalékos kamatlevonhatósági korlátot: 

  • a 939 810 000 forintot meg nem haladó nettó kamatráfordításokra (amely csoportos társasági adóalanyok esetében csoportszinten értendő); 
  • az adózási szempontból különálló adózóknak;  
  • a pénzügyi intézményeknek, (engedéllyel rendelkező) befektetési vállalkozásoknak, alternatív befektetésialap-kezelőknek, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetés vállalkozás alapkezelő társaságának, a biztosítóknak, valamint a viszontbiztosítóknak;
  • a 2016. június 17. előtt megkötött hitelszerződésekre; 
  • a hosszú távú infrastrukturális beruházások finanszírozására kapott hitelekre; 

ha a konszolidált éves beszámolót készítő adózó saját tőkéjére vetített eszközállományának aránya egyenlő vagy magasabb ugyanezen ráta, a társasági adóalanynál csoportszinten számított értékénél.

Nagy adminisztrációs teher

A fenti kedvezmények mellett január 1-jétől az adózóknak lehetőségük nyílik a tárgyévben le nem vonható nettó kamatok időbeli korlát nélküli továbbvitelére és a későbbi adóévekben való érvényesítésére. Sőt, a jogalkotó az adott évben fel nem használt kamatlevonhatósági kapacitásrész továbbvitelét is megengedi a következő öt adóévben.

„Bár az új rendelkezések átállási idő nélkül fognak életbe lépni, ami nagy adminisztrációs terhet róhat az adózókra, a fentiek alapján elmondható, hogy a magyar jogalkotó igyekezett annyira megkönnyíteni a kamatok minél teljeskörűbb levonhatóságát, amennyire arra az irányelv lehetőséget ad” – mutatott rá Póczak Ferenc, a Deloitte Magyarország adó- és jogi osztályának partnere. 

„Ezzel a lépéssel megteremtették a lehetőséget arra, hogy Európa egyik legversenyképesebb befektetési lokációja maradhasson Magyarország a jövőben is” – tette hozzá Póczak Ferenc.