2011-től átláthatóbb egyablakos ügyintézés az uniós intézményeknél

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság magas szintű csoportja tárgyalásainak eredményeképpen megegyezés született egy közös átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról. A munkacsoport konszenzust ért el egy olyan intézményközi megállapodástervezetről, amely az uniós politikák meghatározásával és végrehajtásával foglalkozó szervezetek és egyének közös nyilvántartásának felállítására irányul.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A közös nyilvántartás a tervek szerint jövő júniusban lesz elérhető az interneten. A Parlamentnél 1996-ban, a Bizottságnál pedig 2008-ban bevezetett meglévő rendszerre épülő új nyilvántartás egyablakos ügyintézést kínál majd a magukat regisztrálni kívánó szervezeteknek és mindazon polgároknak, akik kíváncsiak arra, hogy az ilyen tevékenységekben mely szereplők vesznek részt.

A jelenlegi rendszerek által már hozzáférhetővé tett információkon túl az új mechanizmus további adatokat is nyilvánossá tesz. Így például tartalmazni fogja a nyilvántartáshoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő egyének számát, valamint a regisztráló által kapott uniós források szintjét is. Ezenfelül felvilágosítást ad a nyilvántartás hatálya alá tartozó támogatható tevékenységekről és a panaszkezelési eljárásokról. A közös nyilvántartásnak biztosítania kell a szereplők legszélesebb körének bevonását, azok különbözőségeinek és sajátosságainak figyelembevétele mellett. A nyilvántartás célja, hogy teljes áttekintést nyújtson a polgároknak az európai döntéshozatali eljárásokról és a politikák végrehajtásáról szóló tárgyalásokban részt vevő érdekelt felek szerteágazó köréről.

A rendelkezésre álló információk megbízhatóságának javítása érdekében a Bizottság már megkezdte jelenlegi nyilvántartásában az új regisztrációk véletlenszerű ellenőrzését, és hamarosan minden – régi és új – regisztráló figyelmét felhívja majd a regisztrációs eljárás során előforduló leggyakoribb hibákra. Ezen a héten a regisztrált szervezetek száma 3209-re emelkedett.

Nyilatkozatok a megállapodásról:

Šefčovič alelnök kijelentette: „Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon sikerült megállapodásra jutnunk, ami igen fontos előrelépésnek számít az uniós döntéshozatal átláthatóságának fokozását célzó erőfeszítéseink útján. Mi az átláthatóságot rendkívül komoly dolognak tekintjük, hiszen az embereknek nyilvánvalóan tudniuk kell, hogy kik azok, akik a nevükben a döntéseket meghozzák, illetve befolyásolják. A közös nyilvántartás a Bizottság és a Parlament kiváló együttműködésének kézzelfogható példája."

Diana Wallis, az Európai Parlament átláthatóságért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A tárgyalásaink végeredményével igen elégedett vagyok. Az a közös rendszer, amelyről sikerült megegyeznünk, jobb tájékoztatást biztosít majd polgárainknak annál, amit a jelenlegi különálló rendszereink nyújtanak, az uniós döntéshozatali eljárásokban közreműködő érdekelt felek széles köre számára pedig egyenlő versenyfeltételeket kínál."

Forrás: Inter-institutional Relations and Administration