2013-ig az Európai Unió minden lakosának szélessávú hozzáférést kell biztosítani

„A gyors szélessávú hozzáférés jelenti az Európa fellendüléséhez és jólétéhez szükséges digitális oxigént.” jelentette ki Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke. Az EU aktuális információs társadalom stratégiája a digitális menetrend, ambiciózus célokat tűzött ki a szélessávú hozzáférésekre vonatkozóan: 2013-ig az Európai Unió minden lakosának alapvető szélessávú hozzáféréssel, 2020-ig pedig minden uniós polgárnak másodpercenként legalább 30 megabites hozzáféréssel, ezen belül az európai háztartások legalább felének másodpercenként 100 megabites kapcsolattal kell rendelkeznie. A kitűzött célok érdekében az Európai Bizottság három kiegészítő intézkedést fogadott el a héten, a gyors és nagyon gyors szélessávú hozzáférések kiépítésének és elterjedésének elősegítése érdekében. A csomag részei a következők: az új generációs hozzáférési hálózatokhoz való hozzáférés szabályozására vonatkozó bizottsági ajánlás, amely szabályozási biztonságot nyújt a távközlési szolgáltatók számára azáltal, hogy megfelelő egyensúlyt biztosít a beruházások ösztönzése és a verseny megőrzése között; egy rádióspektrum-politikai program kialakításáról szóló javaslat, amely többek között a vezeték nélküli szélessávú hozzáférések számára biztosít rádióspektrumot; valamint a szélessávról szóló közlemény, amely azt ismerteti, miként ösztönözhetők a leghatékonyabban a gyors és nagyon gyors hálózatokba történő állami- és magánberuházások. Ezek az intézkedések segítik az EU-t abban, hogy az európai digitális menetrendben foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően minden európai lakos 2013-ig alapvető, 2020-ig pedig gyors vagy nagyon gyors szélessávú hozzáféréssel rendelkezzen. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó „Európa 2020” stratégiában megfogalmazottak szerint az európai szélessávú infrastruktúra kiépítése alapvető fontosságú a munkahelyteremtés és jólét szempontjából. Az intézkedés csomag részletei: • Az új generációs hozzáférési hálózatokhoz való hozzáférés szabályozására vonatkozó bizottsági ajánlás, amely az új, nagy sebességű üvegszálas hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan közös szabályozási megközelítést határoz meg, és a nemzeti távközlési szabályozók számára előírja a beruházások ösztönzése és a verseny megőrzése közötti megfelelő egyensúly biztosítását. Ez minden piaci szereplő számára egyértelműbb szabályozási környezetet biztosít, amely nélkülözhetetlen a gyors és nagyon gyors szélessávú infrastruktúrába való beruházás ösztönzéséhez. A hírközlési keretirányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy a „legmesszebbmenőkig” vegyék figyelembe a bizottsági ajánlást, és minden attól való eltérést indokolniuk kell. • Egy 5 éves, hatékony rádióspektrum-gazdálkodást előmozdító politikai program létrehozására irányuló európai parlamenti és tanácsi határozatra vonatkozó bizottsági javaslat, amely 2013-ig megfelelő rádióspektrumot biztosít a vezeték nélküli szélessáv céljára (amely lényegesen hozzá fog járulni ahhoz, hogy a távoli területeken élők rákapcsolódhassanak a gyors szélessávú hálózatra, valamint ahhoz, hogy az innovatív szolgáltatások Európa egész területén hozzáférhetők legyenek). A rádióspektrumnak az Unióban történő hatékony és versenyképes felhasználása más szakpolitikai területeken és ágazatokban, például a közlekedés és a környezetvédelem terén is serkenteni fogja az innovációt. • A szélessávról szóló közlemény, amely egységes keretet határoz meg a digitális menetrend szélessávra vonatkozó céljainak teljesítéséhez, és különösen azt ismerteti, hogy miként ösztönözhetők a leghatékonyabban a gyors és nagyon gyors hálózatokba történő állami- és magánberuházások. A közlemény felkéri a tagállamokat, hogy a szélessávval összefüggésben készítsenek konkrét végrehajtási intézkedéseket tartalmazó operatív terveket a gyors és nagyon gyors hálózatok kiépítésére, iránymutatásokat tartalmaz a beruházási költségek csökkentésére vonatkozóan, valamint bemutatja, hogy a közhatóságok többek között az uniós alapok jobb felhasználásával hogyan támogathatják a szélessávú beruházásokat. A dokumentum egyúttal az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Bank által közösen tervezett szélessávú finanszírozási eszközökre is kitér. Forrás: EU Bizottság http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1142&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása