2020-ra meghatározó lesz az e-számlázás

2010. december 9. csütörtök, 02:13 • http://www.epractice.eu/en/news/5259343
Az Európai Bizottság állásfoglalást tett közzé (Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe), amelyben leszögezi, hogy 2020-ban Európában a számla forgalom túlnyomó többségének elektronikus formában kell megvalósulnia. Ez az elvárás teljes mértékben összhangban van a Digitális Menetrendben megfogalmazott célkitűzésekkel, mivel az e-számlázás amellett, hogy időt és pénzt takarít meg mind a lakosság, mind az üzleti szféra képviselői számára, lehetővé teszi az értékesítési folyamatok lebonyolítása teljes körű automatizálását, s ezáltal Európa versenyképességének növelését. Egy 2008-ban az EU megbízásából készített tanulmány szerint a papír alapú számlázás elektronizálása az európai cégek számára 240 milliárd eurónyi megtakarítást eredményezne, s a papírfelhasználás csökkenése révén számottevő környezeti előnyöket is involválna. E cél megvalósítását elősegítendő a Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy 2011 júniusáig állítsanak fel az érintettek valamennyi szegmenség képviselő kompetens személyekből nemzeti e-számlázás előkészítő bizottságokat, amelyek feltárják, hogy milyen jogharmonizációs, támogatási, kommunikációs és egyéb intézkedések foganatosítására van szükség az e-számlázás térnyerése érdekében. Forrás: etudasportal.gov.hu, epractice.eu

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása