A digitális kor nem fenyegetés, hanem lehetőség a kultúra és az alkotás számára

Az EU Kulturális minisztereinek tanácsa elfogadta 2011-2014-re vonatkozó kulturális munkatervet, melyet az Oktatás, Kultúra, Többnyelvűség és Ifjúság Európai Biztos, Androulla Vassiliou rendkívül üdvözölt. Neelie Kroes, a Digitális Menetrend Bizottság alelnöke beszámolt a minisztereknek az új technológiákban rejlő rendkívüli lehetőségekről (ld. Európai Digitális Menetrend kreatív és tartalom-ipar). A ’Comité des Sages` vitacsoport jelezte, hogy az európai kulturális örökséget digitalizálni kellene és online elérését biztosítani.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Kulturális munkaterv

Vassiliou Európai Biztos kiemelte, hogy a Tanács által elfogadott 2011-2014-re szóló EU kulturális munkaterve együtt a kulturális menetrenddel a következő évek munkáinak alapját jelentik. E terv kulturális és kreatív ágazat erősítését célozza, valamint a kultúra gazdag hozzájárulását az európai gazdasághoz és társadalomhoz. A tagállamok és a Bizottság közös fellépése alapvető fontosságú a munkatervben foglaltak teljeskörű megvalósításához.

Monst jelölték az Európai Kulturális Fővárosnak

Az Európai Biztos gratulált Mons-nak, hogy 2015-ben ezen várost jelölték az Európai Kulturális Fővárosnak, - amely egyedülálló lehetőség a városok számára megismerésükre, kulturális és társadalmi fellendülésükre nemzetközi szinten is.

A Digitális Menetrend

Kroes alelnök és Vassiliou biztos meghatározták azokat a jelentőségteljes akciókat, amelyeket a Digitális Menetrend is megfogalmaz (ld. IP/10/581 MEMO/10/199 and MEMO/10/200) az európai kulturális és audiovizuális ágazatok új technológiai lehetőségekkel történő fejlesztése érdekében. A szellemi tulajdonjogok, kollektív jogok, az árva gyermekek munkáival kapcsolatos problémák megoldására, audiovizuális munkák illetőleg egyéb kreatív tartalmak online közzétételére, a kulturális és alkotó ipar támogatására, promóciójára, valamint a filmek digitalizálására biztatták a minisztereket. Vassiliou szerint a "Digitális technológiák jelentős szereppel bírnak az európai filmipar versenyképességének növelésében".

Kroes alelnök kiemelte, hogy "a digitális kor nem fenyegetés, hanem lehetőség a kultúra és alkotás számára" és kérte a minisztereket, hogy támogassák a Digitális Menetrend megvalósítását. Példának okáért a szélessávú hálózatok elterjesztése 2013-ig vagy az ultragyors sávszélesség kialakítása 2020-ig (ld. IP/10/1142) támogatja és hatalmas lehetőségeket tartogat a kulturális és audiovizuális alkotások közzétételére, amely nem csupán az alkotóknak, de az állampolgároknak is jó.

Mozi, filmszínház

A Tanács jóváhagyta a Bizottság javaslatait az európai filmművészet lehetőségeiről és kihívásairól (IP/10/1168) az európai filmörökségről és a digitális kor kihívásairól (IP/10/894). A tagállamok támogatásával a belga elnökség alatt 4 millió eurós támogatást különítettek el a MEDIA program keretében 2011-től a filmek digitalizálására. Vassiliou javasolta a tagállamoknak, hogy a program sikeres megvalósítása érdekében az EU Strukturális Alapjait is használják. Kroes alelnök is üdvözölte, hogy gazdag film-örökségünk megteremtésére a jelen és jövő generációja számára forrásokat bocsátanak a kulturális intézeteknek, amely mellett szükséges a megfelelő jogbiztonságot teremtő jogi háttér kialakítása is. A tagállamoknak pedig meg kell teremteniük a filmörökségek beillesztését szakpolitikájukba, amely által a támogatott filmeket kulturális és oktatási céllal széles körben terjesztenek regionális és nemzeti szinten.

Digitalizálás

A `Comité des Sages` vitacsoport tájékoztatta a minisztereket, Vassiliou biztost és Kroes bizottsági alelnököt az európai kulturális örökség online terjesztésének megteremtésének eddigi munkálatairól, amelyről 2010 áprilisában döntöttek (IP/10/456), valamint a 2010 augusztusa és szeptembere között lezajlott társadalmi vita (IP/10/1055) és a 2010 október 28-i közmeghallgatás eredményeiről. Még mindig jelentős jogi akadályok állnak a széles körű digitalizálási munkálatok elvégzésében, ld. szerzői jogvédelem alatt álló (copyright) anyagok, vagy az úgynevezett árvák munkáival -ahol az alkotók ismeretlenek- kapcsolatos jogok. A jelentés 2011 elejére várható.

Kroes szerint a kulturális örökség digitalizálása, online közzététele és megőrzése korunk nagy kihívása. A cél elérésére fontos eszköz az „Europeana” portál kollektív támogatása, az európai könyvtárak, múzeumok és archívumok web portálja. Kroes kérte a vitacsoportot, hogy ajánlásaikkal segítség a kulturális intézetek lehetőségeit gyűjteményeik digitalizálására valamint az Europeana portálon való megosztására (ld. IP/10/1524 and MEMO/10/586). Vassiliou biztos hozzátette, hogy nyilván létezik megfelelő egyensúly a kulturális tartalmak teljes hozzáférésének biztosítása és az alkotók jogainak védelme között.

A kultúra szerepe a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben

A Tanács döntött a kulturális projektek hatalmas társadalmi és gazdasági hasznáról. Vassiliou biztos szerint a kulturális projektek több szakpolitika együttműködését ösztönzik. Emellett a tagállamok és régiók kultúráinak beépítése is szükséges a szociális kohéziós stratégiáikba, amellyel elérhetjük, hogy a kultúra a társadalmi egyenlőtlenség elleni harc eszközévé váljon.

Európai örökség osztályozás

A Tanács vizsgálta az EU kezdeményezését az európai örökség osztályozásáról, amely szerint független szakértők választanak ki európai integrációt, eszményeket és történelmet szimbolizáló területeket/oldalakat. Az új arculati osztályozás 2011 vagy 2012-ben léphet életbe (ld IP/10/250), amelyet Vassiliou úgy kommentált, hogy remélhetőleg az osztályozás hamarosan valóság lesz, és fontos szerepet játszik majd az örökségek védelme érdekében.

Androulla Vassiliou, az Oktatás, Kultúra, Többnyelvűség és Ifjúság Európai Biztosának weboldala

Neelie Kroes, az Európai Bizottság Digitális Menetrend alelnökének weboldala

Forrás: EU Bizottság

Takács Emőke