Augusztus végéig véleményezhető a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia

Elkészítette és a kormányzati honlapon közzétette az infokommunikációs szektor 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a tárca augusztus 31-éig várja a dokumentum társadalmi egyeztetése keretében beérkező javaslatokat, észrevételeket. Az NFM az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében ismerteti: a stratégia célja, hogy teljes képet adjon a magyar információs társadalom jelenlegi viszonyairól, és ennek alapján meghatározza a szakterület fejlesztési irányait, a közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket a 2014-2020-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra, illetve számba vegye az ezek megvalósításához szükséges eszközöket, erőforrásokat.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az infokommunikációs hálózatok, eszközök, szolgáltatások és kompetenciák egyre jelentősebben járulnak hozzá az állampolgárok életminőségének, a vállalkozások versenyképességének és az állami működés hatékonyságának javulásához. Az infokommunikációs és az IT ipar alkotta IKT-szektor a magyar GDP mintegy 12 százalékát adja, az ágazatban foglalkoztatottak száma az OECD országok többségével összevetve kiemelkedően magas Magyarországon.

Nemzetközi összehasonlításban ugyanakkor alacsony az infokommunikációs eszközök tudatos használata a hazai lakosság és a kis- és középvállalkozások körében. Magyarország akkor lehet eredményes az Európai Unión belüli és a világméretű versenyben, ha az ágazat további lendületes fejlődését akadályozó tényezőket átgondoltan és következetesen lebontja, kiaknázva a szektorban rejlő hatalmas közvetlen és közvetett potenciált. E törekvés hasznos eszköze, iránymutatója lehet a készülő Nemzeti Infokommunikációs Stratégia. A dokumentum végleges változata a tervek szerint a társadalmi egyeztetést követően, idén ősszel születhet meg.

A Stratégia letölthető az NFM honlapjáról