Az e-hulladékok hatékonyabb kezeléséről döntött az EP

Az Európai Parlament szigorúbb szabályokat szavazott meg az elektromos és elektronikai hulladékok (WEEE) hatékonyabb összegyűjtése, újrahasznosítása és újrafelhasználása érdekében. A képviselők keményebb intézkedéseket javasoltak az e-hulladékok EU-n kívüli áramlásának megfékezésére is, melyek nem megfelelő kezelése kockázatot jelent az egészségre és környezetre egyaránt. A 2003-as irányelv módosítását 580 igen, 37 nem és 22 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. A törvénytervezetet Karl-Heinz Florenz (néppárti, német) terjesztette elő, aki szerint „a hulladékainkat többé nem szórhatjuk szét. A Parlament egyértelmű üzenetet fogalmazott meg, amely értelmében az állami hatóságoknak, gyártóknak és fogyasztóknak szerepet kell vállalniuk az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtésének és újrahasznosításának biztosításában."

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Szemétgyűjtési célkitűzések

A Parlament szerint a tagállamoknak 2016-ra az elektromos és elektronikai berendezések 85%-át kell begyűjteniük, 2012-re pedig a meglévő szabályok alapján az egy főre begyűjtött e-hulladékok súlya 4 kg lehet. 

A hulladékok kezelése

A képviselők egyetértettek az EP környezetvédelmi szakbizottságának ajánlásával, amely értelmében a tagállamoknak 2016-ra az elektromos és elektronikai berendezéseket, kategóriától függően 50-75% között kell újrahasznosítaniuk és 5%-ban újrafelhasználniuk. Az értékes nyersanyagok visszanyerése egyértelmű gazdasági és környezeti előnyökkel jár. 

Napelemek használata

Az e-hulladékokra vonatkozó irányelv alól a helyhez kötött nagyméretű ipari létesítmények és szerszámok, a katonai felszerelések és járművek képeznek kivételt. Az irányelv hatálya alól ki kell zárni továbbá a napelem modulokat, amelyeket szintén szakemberek szerelnek fel és távolítanak el, és amelyek jelentősen hozzájárulnak a megújuló energiákra vonatkozó cél eléréséhez és egyben a CO2-kibocsátás csökkentéséhez. A napenergia-ágazat egy önkéntes környezetvédelmi megállapodást kötött, amelynek célja a napelem modulok 85%-ának újrafeldolgozása.

Termelői és fogyasztói felelősség

A képviselők hangsúlyozták, hogy a nyilvántartásba vétel és jelentéstétel egységesítésével csökkentenék a vállalatok adminisztratív terheit és költségeit. Ugyanakkor javasolták az elektromos és elektronikai berendezések kategóriába sorolásának egyszerűsítését.    

A gyártóknak biztosítaniuk kell az e-termékek kezelésének finanszírozását, a termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeinek betartását. A fogyasztók felelőssége az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezéseket a begyűjtést létesítményekhez szállítani. A felhasználói tudatosság fokozása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a forgalmazók megfelelő begyűjtési rendszereket vezessenek be a kismennyiségű hulladék esetében is.

Illegális export

Az egyértelműbb meghatározás és szigorúbb ellenőrzések által könnyebben különbséget lehet tenni az exportálható, újrahasznosítható termékek és a hulladékok között. A Bizottság javaslatára szigorodnak a termék szállítására vonatkozó szabályok is, a szállítónak pedig ellenőrzés esetén igazolnia kell az áru újrafelhasználhatóságát.

Forrás: EP