Az EB egyeztet a közadatok újrahasznosításáról

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelvvel kapcsolatban. Közadatnak a közintézményekben kezelt adatok széles köre tekintendő: pl. térképek, meteorológiai jelentések adatai, jogi, közlekedési, pénzügyi, gazdasági információk. Ezeket az adatokat innovatív termékekben, például gépjármű-navigációs rendszerekben, időjárás-előrejelzésekhez vagy okostelefonra letölthető útikönyv-alkalmazásokban bárki újból hasznosíthatja. A térítés ellenében vagy ingyenesen újrahasznosított közadatok egy 2006-os tanulmány megállapításai szerint éves szinten legalább 27 milliárd euró körüli piaci forgalmat generálnak az Európai Unión belül. A konzultáció hozadékait a jogalkotók az európai digitális menetrend részeként végzett felülvizsgálat alkalmával beépítik majd a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelvbe, s így azok a versenyképesség növelésére, az innováció ösztönzésére és a munkahelyteremtésre irányuló uniós célokat is szolgálják. A konzultáció keretében 2010. november 30-ig nyilváníthatnak véleményt az érdekeltek.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A közadatok nagyobb mértékű és célzottabb felhasználásában rendkívüli lehetőségek rejlenek a vállalkozásélénkítésre és a munkahelyteremtésre, arról nem is beszélve, hogy ezáltal nő a fogyasztói kínálat és javul az ár-érték arány. A mobilalkalmazások piaca, amely részben közadatokon alapul, 2013-ra elérheti a 15 milliárd eurós forgalmat. Európa közadatainak jelentős része ugyanakkor ma még gyakran egyáltalán nincs, vagy nincs kellőképpen kiaknázva. Nem szalaszthatjuk el ezt a kínálkozó lehetőséget: ahhoz, hogy a közadatokban rejlő gazdasági potenciált teljes mértékben fel tudjuk szabadítani, át kell gondolunk, hogy szükséges-e az uniós szabályozás módosítása, és ha igen, pontosan hogyan.”

A közadatok újrahasznosításának kulcskérdéseivel kapcsolatban minden érdekelt fél véleményt nyilváníthat, különös tekintettel a jelenlegi irányelv rendelkezéseinek esetleges módosításaira. Egyebek mellett észrevételezni lehet az adatok körét, a díjszabást, az adatlicenc lehetőségét, a felhasználók rendelkezésére álló meghatározásokat és digitális formátumokat, valamint a megvalósítás gyakorlati elemeit is, például a nemzeti webportálokon folytatott figyelemfelkeltés szükségességét, de ugyanígy az eddigi módosítások hatásairól és/vagy a még fennálló akadályokról is be lehet számolni.

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv felülvizsgálata az európai digitális menetrend egyik fő kezdeményezése. A Bizottság szakpolitikai stratégiájában külön kihangsúlyozza, hogy a nemzeti kormányok ösztönzőleg hathatnak a tartalomszolgáltatások piacára azáltal, ha a közadatokat átlátható, hatékony és hátrányos megkülönböztetéstől mentes módon rendelkezésre bocsátják, táplálva ezzel az innovatív online szolgáltatások bővülését.

Előzmények

Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-én elfogadta a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelvet. Az irányelv a közadatok újrahasznosításának piacán részt vevő közintézmények közelítésmódját szabályozza, és arra ösztönzi az EU tagállamait, hogy lépjenek fel kezdeményezőként a közadatok újrahasznosítására vonatkozó politikaformálásban. Az irányelv az újrahasznosítást akadályozó néhány gátat már segített felszámolni, így megszüntette például a közintézmények monopolhelyzetét és átláthatóvá tette az újrahasznosítható közadatok piacát.

2009-ben a Bizottság felülvizsgálta a közadatokra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásának módját, melynek során bebizonyosodott, hogy egyre nő a közadatok újrahasznosításának mértéke és a tagállami közintézmények ehhez intézkedéseikkel tevékenyen hozzá is járulnak. A 2003-as irányelv rendelkezései számos területen, például térképészeti vagy meteorológiai alkalmazásokban éreztették kedvező hatásukat. A Bizottság mindamellett arra is felhívta a tagállamok figyelmét, hogy ha nem hárítják el az újrahasznosítás előtt tornyosuló összes akadályt, a közadatok gazdaságélénkítő hatása nem tud teljes egészében kibontakozni az Európai Unióban. Akadályok pedig továbbra is vannak: ilyen például a potenciális felhasználók közötti megkülönböztetés, a közadatok újrahasznosításáért felszámított díjak túlzott mértéke vagy a licencpolitikák bonyolultsága. A Bizottság gyakorlati problémákra is rámutatott, ugyanis nem teljesen egyértelmű mindenki számára, mely közadatok állnak rendelkezésre, a közintézmények pedig gyakran nem tudnak élni a birtokukban lévő adatok nyújtotta gazdasági lehetőségekkel.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a 2003-as irányelv a jelenlegi formájában még nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket, így további felülvizsgálatát irányozta elő legkésőbb 2012-ig, amikor már újabb ténymegállapítások állnak majd rendelkezésre a közadatokra vonatkozó uniós jogszabályok hatásaival és alkalmazásával kapcsolatban. A felülvizsgálat az európai digitális menetrend egyik központi eleme. A konzultáción tett észrevételeket a felülvizsgálat során figyelembe veszik a jogalkotók.

Online konzultáció a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelvvel kapcsolatban:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=psidirective2010

A Bizottság közadat tárgyú weboldala:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/