Az EU elfogadta a 4G felhasználásának szabályait GSM-frekvenciákon

2011. április 18. hétfő, 02:00 • Európai Bizottság
Az Európai Bizottság elfogadta azokat a műszaki szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasáv megnyíljon a fejlett, negyedik generációs (4G) kommunikációs eszközök előtt. A szabályok – amelyek biztosítják, hogy ne lépjen fel interferencia a meglévő harmadik generációs és GSM-készülékekkel – lényeges előrelépést jelentenek abban a tekintetben, hogy a vezeték nélküli szélessávú internethozzáférést több uniós polgár és vállalkozás vehesse igénybe. A Bizottság határozata – amelyet a tagállamoknak 2011 végéig kell végrehajtaniuk – ily módon elő fogja segíteni az európai digitális menetrend céljainak elérését: 2013-ig az alapvető szélessávú szolgáltatáshoz, 2020-ig pedig a gyors és a szupergyors szélessávhoz kell hozzáférést biztosítani minden európai lakosnak.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Ez a határozat lehetővé teszi, hogy a legújabb, negyedik generációs mobileszközök számára rendelkezésre álljon a működésükhöz szükséges rádióspektrum, és ezáltal serkenti a nagy sebességű szélessávú szolgáltatások terjedését és fokozza a versenyt.”

Az új határozat része a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy a vezeték nélküli kommunikációs rendszerek számára rendelkezésre álljon a bennük rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához nélkülözhetetlen rádióspektrum. A Bizottság határozata mindenekelőtt azokat a műszaki paramétereket határozza meg, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a második generációs mobiltelefonok által használt 900 MHz-es és 1800 MHz-es GSM-frekvenciasávokon megférjenek egymás mellett a harmadik generációs rendszerek – amelyek az univerzális mobiltávközlési rendszer (UMTS) segítségével mobil internettel egészítik ki a hagyományos telefonszolgáltatásokat – és a negyedik generációs mobiltechnológia, amely a Long Term Evolution (LTE) és a Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) néven ismert rendszer révén nagy sebességű szélessávú internethozzáférést biztosít. E rendszerek párhuzamos üzemeltetéséről a rádióspektrum mobilszolgáltatások számára történő felhasználására vonatkozó, felülvizsgált GSM-irányelv (IP/09/1192) is rendelkezik.

A nemzeti rádiófrekvencia-szakértőktől kapott visszajelzések alapján a határozat létrehozza a műszaki harmonizációs szabályok elfogadásához szükséges mechanizmust. A nemzeti közigazgatásoknak a határozatot 2011. december 31-ig kell átültetniük nemzeti szabályozásukba úgy, hogy az LTE- és WiMAX-rendszerek ténylegesen igénybe vehessék a GSM-frekvenciasávokat. A Bizottság 2009-ben tette meg az első lépéseket a 900 MHz-es és 1800 MHz-es GSM-frekvenciasávok megnyitására (IP/09/1545). Ennek keretében a tagállamoknak már akkor meg kellett vizsgálniuk a mobilszolgáltatók közötti versenyt, és az uniós távközlési szabályokkal összhangban ki kellett igazítaniuk minden versenytorzulást.
2009-ben műszaki tanulmányok készültek annak bizonyítására, hogy az LTE és a WiMAX biztonságosan megférnek egymás mellett egy más rendszerek által már használt frekvenciasávon. Ezek a tanulmányok egyúttal egyértelműen meghatározták azokat a műszaki feltételeket, amelyek védelmet nyújtanak a szomszédos frekvenciasávokat használó rendszerek – például a vasúti vagy légi közlekedési hálózatok által használt GSM – számára a 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávokat már használó rendszerek által esetlegesen okozott interferenciával szemben. A tagállamok kötelesek gondoskodni a szomszédos frekvenciasávokat igénybe vevő rendszerek kellő védelméről.

Előzmények

Az 1987. évi GSM-irányelv a 900 MHz-es spektrumsáv egy részének használatát a mobil távközlés globális rendszerén (Global System for Mobile, rövidítve: GSM) alapuló hozzáférési technológiák, például a mobiltelefonok számára tartotta fenn.

A GSM-irányelvet 2009 szeptemberében aktualizálta a 2009/114/EK irányelv annak érdekében, hogy a rádióspektrum e sávját a fejlettebb újgenerációs vezeték nélküli technológiák is igénybe vehessék, kezdve a 3G (UMTS) mobil szélessávú technológiával.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság a 2009/766/EK határozatban egyértelműen meghatározta az ehhez nélkülözhetetlen műszaki feltételeket. A határozat nem csak a GSM-hálózatot védi, hanem a tagállamokat is kötelezi arra, hogy gondoskodjanak a szomszédos frekvenciasávokat igénybe vevő rendszerek kellő védelméről.

A Bizottság rádióspektrum-politikájáról bővebb információ az alábbi weboldalakon olvasható:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm