Az európai közszolgáltatások interoperabilitása felé

Az Európai Bizottság a mai napon kezdeményezést fogadott el, melynek célja, hogy ösztönözze az uniós tagállamok közigazgatási hatóságait az információs és kommunikációs technológiákban rejlő társadalmi és gazdasági potenciál lehető legnagyobb mértékű kihasználására. „Az európai közszolgáltatások interoperabilitása felé” című közleményében a Bizottság olyan közös koncepció kialakítását tűzi ki célul a tagállami közigazgatási rendszerek számára, amelynek segítségével a polgárok és a vállalkozások teljes mértékben kihasználhatják az egységes piac nyújtotta lehetőségeket. Az egységes piacon belüli valamely más országban való munkavállaláshoz, tanulmányokhoz és utazáshoz a polgároknak gyakran más tagállamok közigazgatási rendszeréből kell adatokat és okmányokat beszerezniük, illetve részükre benyújtaniuk, és a vállalkozások helyzete sem könnyebb ennél. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a közhivatalok – az európai digitális menetrendnek (lásd IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200) megfelelően a Bizottság által nemrégiben elfogadott e-kormányzati cselekvési tervben meghatározottak szerint (lásd IP/10/1718) – gondoskodjanak hatékony és eredményes, határokon keresztül igénybe vehető e-kormányzati szolgáltatások nyújtásáról. A működő interoperabilitás az „Európa 2020” stratégia egyik kiemelt kezdeményezésének, a digitális menetrendnek egyik központi eleme. A bizottsági közlemény bemutatja az Európai Interoperabilitási Stratégiát és az Európai Interoperabilitási Keretet, amelyekben a Bizottság meghatározta az IKT-politika európai közigazgatási rendszerek számára követendő irányvonalait.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Maroš Šefčovič, a Bizottság alelnöke a következőket nyilatkozta: „Az Európai Unió célja a polgárok és a vállalkozások gyarapodását elősegítő környezet együttműködésen keresztül történő létrehozása. Az európai közigazgatásoknak példát kell mutatniuk az együttműködés terén, amely a közigazgatási rendszerek közötti valódi, minden szinten működő interoperabilitás nélkül nem valósulhat meg.”

Az európai elektronikus közszolgáltatások előtt álló kihívások

A lakosság és a vállalkozások egyre nagyobb arányban élnek az európai egységes piac nyújtotta szabadságokkal. A polgároknak azonban nem ritkán külföldi hatóságokkal kell felvenniük a kapcsolatot, sőt egyes esetekben akár külföldre is kell utazniuk az Unión belüli munkavégzéshez, tanuláshoz vagy utazáshoz szükséges adatok és okmányok benyújtásáért vagy beszerzéséért. Ugyanez érvényes a tevékenységeiket több tagállamban is folytatni szándékozó vállalkozásokra is.

Az efféle akadályok (az ún. e-korlátok) leküzdéséhez a közigazgatási rendszerek közötti adatcsere lehetővé tétele és a határokon átnyúló közszolgáltatások nyújtása terén tanúsított együttműködés szükséges, melynek előfeltétele a közigazgatási rendszerek közötti interoperabilitás megteremtése.

A tagállamokban számos közigazgatási szerv máris lépéseket tesz a közszolgáltatások interoperabilitásának nemzeti, regionális és helyi szinten történő javítására, de az uniós szintű interoperabilitáshoz a tagállamok és a Bizottság együttműködésére van szükség. Ezért a Bizottság az elmúlt évek során a tagállamokkal közösen interoperabilitási stratégiát, illetve keretet hozott létre.

Az európai közszolgáltatások sok esetben a tagállamok kormányzatainak különböző szintjein nyújtott meglévő közszolgáltatások összevonásának eredményeként fognak létrejönni. Az európai közszolgáltatások csak akkor valósíthatók meg, ha az említett közszolgáltatásokat az interoperabilitási követelményeknek megfelelően alakítják ki.

Az európai közszolgáltatások interoperabilitása felé

Az európai digitális menetrendben a Bizottság a közigazgatási szervek közötti interoperabilitás előmozdításáról szóló két alapdokumentumot, az Európai Interoperabilitási Stratégiát (EIS) és az Európai Interoperabilitási Keretet (EIF) tárgyaló közlemény elfogadására kötelezte el magát.

Az intézkedések elsődleges haszonélvezői a tagállami közigazgatások és a Bizottság szolgálatai, amelyek így hatékonyabban járhatnak el az európai közszolgáltatások létrehozása során és jobban szem előtt tudják tartani, hogy ha olyan megoldásokat választanak, amelyek európai szinten nem interoperábilisak, azzal új elektronikus korlátokat húznak fel maguk köré. A polgárok és a vállalkozások nap mint nap érezni fogják az európai közszolgáltatások hasznosságát, például amikor saját országuk határain kívülre kívánják kiterjeszteni munkájukat és szabadidős tevékenységeiket.

Az EIS és az EIF egyaránt felismeri, hogy az interoperabilitásnak jogi, szervezeti, terminológiai és műszaki dimenziója is van. Ezek mindegyike fontos, ám az internetnek, valamint a szabványügyi testületekben és egyéb szervezetekben végzett munkának köszönhetően mára jelentős előrehaladás történt az interoperabilitás műszaki feltételeit tekintve, ami biztosítja a nyitottságot, ösztönzi a megoldások további felhasználását és serkenti a versenyt.

Az Európai Interoperabilitási Stratégia az uniós erőfeszítések megfelelő irányítási struktúrákon, közös politikai intézkedéseken és kezdeményezéseken keresztüli összefogásával segíti majd a közigazgatási rendszerek között zajló, kölcsönös bizalmon alapuló adatcseréhez szükséges környezetet.

Az Európai Interoperabilitási Keret a valódi együttműködést támogató vezérelvek megállapításával hivatott felkészíteni az tagállami közigazgatási szerveket a közös koncepció alkalmazására, valamint rendszereik korszerűsítésére és racionalizálására, hogy költséghatékonyabb módon jó minőségű közszolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani.

Az Európai Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy az eddigi együttműködés fenntartásával továbbra is hangolják össze a közszolgáltatások interoperabilitása érdekében külön-külön tett erőfeszítéseiket, és a későbbiekben az európai közszolgáltatások rendszerébe kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének korai szakaszában vegyék figyelembe a kezdeményezés európai dimenzióját.

Az együttműködés megkönnyítése érdekében a Bizottság az európai közszolgáltatások merőben új koncepcióját vázolta fel javaslatában, melynek segítségével a jövőben lehetővé válik az említett szolgáltatások megvalósítását akadályozó tényezők és az ahhoz szükséges feltételek feltárása.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm