Az OEP közleménye az EKOP keretében megvalósuló fejlesztésről

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója, Dr. Sélleiné Márki Mária az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága előtt tájékoztatást adott az OEP Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretén belül megvalósításra kerülő fejlesztéséről. A fejlesztés az OEP informatikai rendszerének megújításával a szervezet működésének, eljárásainak, folyamatainak az infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját jelenti, mely során egy komplex, integrált, egységes infrastruktúrájú rendszer kerül kiépítésre.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
A nyolc alprojektre osztott fejlesztés fő feladata, hogy biztonságos és folyamatos működési feltételrendszert biztosítson az OEP szakmai feladatainak ellátásához. Ennek részeként a gyógyszer-támogatási rendszer jelentés-elszámolási folyamatai, valamint a köz-finanszírozott egészségügyi szolgáltatók jelentés-elszámolási folyamatai kerülnek modern, infokommunikációs technológiát felhasználó korszerűsítésre. A fejlesztés érinti a köz-finanszírozott szolgáltatók szerződéses kapcsolatainak kezelését is, ahol a modernizáció eredményeként átlátható és ügyfélbarát szerződéskötés, szerződéskezelés valósul meg.

 A projekt összhangban van az egészségügyi ágazati informatikai fejlesztési koncepciójával. Előkészületi munkálatai az idei évben befejeződnek.