Azonnali adminisztratív egyszerűsítések a kutatók és a kis- és középvállalkozások javára

Az Európai Bizottság ma intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy a legjobb kutatók és a leginnovatívabb vállalkozások, különösen pedig a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára vonzóbbá és egyszerűbbé tegye az Európai Unió jelenleg futó hetedik kutatási keretprogramjában való részvételt. A Bizottság által 2010 áprilisában közzétett egyszerűsítési terven alapuló intézkedések azonnal hatályba lépnek. Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásügyért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a következőket mondta: „A mai intézkedéseknek köszönhetően sok ezer általunk támogatott kiváló ember szentelhet több időt a papírmunka helyett arra, amihez a legjobban ért: a világszínvonalú kutatáson és innováción keresztül azon munkálkodni, hogy növekedjék Európában a gazdaság és a foglalkoztatás, és javuljon életminőségünk. Szeretnénk minél több és minél jobb pályázót megnyerni, köztük olyan dinamikus kisvállalkozásokat is, amelyek számára a túlzott bürokrácia leküzdhetetlen akadályt jelent. Ez azonban csak a kezdet: a Bizottság már előterjesztette javaslatát az EU finanszírozási programjaira irányadó pénzügyi szabályok átfogó reformjára, és amennyiben a Parlament és a Tanács egyetért elképzeléseinkkel, a hetedik keretprogramot követő új program még gyökeresebb egyszerűsítéseket fog tartalmazni."

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Három konkrét intézkedés

A Bizottság által elfogadott három konkrét, azonnal hatályba lépő intézkedés a jelenleg folyamatban lévő hetedik európai uniós kutatási keretprogramban nyújtott támogatások adminisztrációját teszi egyszerűbbé. A keretprogram jelenlegi és potenciális résztvevői már korábban is szorgalmazták ezeket az egyszerűsítéseket:

  • Rugalmasabbá válik a személyi költségek számítási módja, és az európai uniós kutatási támogatások kedvezményezettjeinek lehetőségük nyílik arra, hogy az átlagos személyi költségek megtérítésével kapcsolatos igényeiket saját elszámolási módszereikre alapozzák. Ez azt jelenti, hogy a támogatott vállalkozásoknak a továbbiakban nem kell erre a célra külön könyvelést vezetniük.

  • Azok a kkv-tulajdonosok, akiknek a jövedelme nem jelenik meg külön a vállalkozás könyvelésében, a kutatási projektekben végzett munkájukért átalánydíjas kifizetések útján kaphatnak támogatást.

  • A Bizottság összes érintett szervezeti egységének és ügynökségének felső szintű munkatársaiból egy új operatív csoport alakul azzal a feladattal, hogy kiküszöbölje a kutatásfinanszírozásra vonatkozó szabályok alkalmazásában tapasztalható következetlenségeket.

A következő lépések

A Bizottság álláspontja szerint az egyszerűsítés szempontjának központi szerepet kell kapnia annak eldöntésében, hogy milyen legyen az EU következő kutatási és innovációs programja, és ennek megfelelően törekedni fog további jelentős javulás elérésére. A Bizottság egy idén kora tavasszal útjára indítandó nyilvános konzultáció nyomán még ez év végéig előterjeszti jogalkotási javaslatait az EU következő kutatási és innovációs programjára vonatkozóan.

Előzmények

Az Európai Unió jelenleg folyamatban lévő kutatási programja, az úgynevezett hetedik keretprogram keretében 2007 óta több mint 40 000 pályázatot nyújtottak be a gazdasági szereplők, és közel 8000 pályázat részesült eddig finanszírozásban. Csaknem valamennyi európai egyetem részt vesz a programban, és a résztvevők körülbelül 15%-a kkv.

Mind a hetedik keretprogram beindítását megelőzően, mind azóta különböző lépések történtek az eljárások egyszerűsítése érdekében.

A Bizottság az e kérdéskörben 2010 áprilisában elfogadott közleményében olyan újabb egyszerűsítési lehetőségeket vázolt fel, amelyek részint a meglévő jogi kereten belül, részint hosszabb távon, az EU költségvetési rendeletének tervezett felülvizsgálata kapcsán vezethetők be (lásd IP/10/472, MEMO/10/156)). A közlemény nyomán az európai uniós intézmények és a kutatásban, illetőleg az innovációban érdekelt más szereplők részvételével széles körű vita bontakozott ki. Ennek kapcsán érdemes azt is felidézni, hogy az EU költségvetési rendeletére vonatkozóan a Bizottság által előterjesztett javaslat olyan egyszerűsítési lehetőségeket tartalmaz, amelyek egyelőre még nem jelennek meg a hetedik keretprogramban (mint például a kamatozó számlák rendszerének eltörlése), de amelyek alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy a következő keretprogram még radikálisabb egyszerűsítéseket tartalmazzon. Most a Tanácson és az Európai Parlamenten van a sor, hogy elfogadja ezeket az intézkedéseket.

A ma elfogadott bizottsági határozat intézkedései a vitában kialakult széles körű egyetértésen alapulnak, és a hetedik keretprogram időközi értékelését végző szakértői csoport ajánlásaival is összhangban vannak (IP/10/1525).

Az egyszerűsítésről 2010 áprilisában közreadott közlemény: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Az időközi értékelést végző szakértői csoport jelentése: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none

Forrás: EU Bizottság