Beszámoló a 4. EU Interregionális Együttműködési Fórumról

2011. február 5. szombat, 01:00 • infoter.eu
2011. február 3-4-én Budapesten rendezték meg a 4. EU Interregionális Együttműködési Fórumot. A konferencián az unió minden országából vettek részt szakemberek, akik közös projektet kívánnak megvalósítani a jelenleg nyitott területeken. A Budapest Kongresszusi Központban lezajló rendezvényt Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. Az eseménysorozat nyitó előadását Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztos és Mercedes Bresso, a Régiók Bizottságának elnöke tartották.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A konferencia által érintett főbb területek:

Innováció és tudásgazdaság

-    Innováció, kutatás és technológia-fejlesztés,
-    Vállalkozás és KKV-k,
-    Információs társadalom,
-    Foglalkoztatás, emberi erőforrás és oktatás.

Környezetvédelem és kockázat megelőzés

-    Természeti és technológiai kockázat; klímaváltozás,
-    Vízgazdálkodás,
-    Hulladék megelőzés és gazdálkodás,
-    Biodiverzitás, természeti értékek megőrzése; levegő minőség,
-    energia és fenntartható közlekedés,
-    Kulturális örökség és tájkép

A rendezvény regisztrációjakor minden résztvevő kézhez kapott egy „SpotMe” nevezetű eszközt, amely tartalmazza a konferencia programját, a helyszín térképét, az előadók információját, a résztvevők információit, akiket a radarral megkereshetünk, üzeneteket küldhetünk, és szavazhatunk is bizonyos témákban. Emellett a konferencián jegyzeteket készíthetünk, névjegykártyákat cserélhetünk, amelyet aztán később az internetről letölthetünk.

Nyikos Györgyi, fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár asszony bevezetőjében kiemelte az egymástól való tanulás és együttműködés fontosságát.

Az interregionális együttműködés plenáris ülésén Johannes Hahn, Regionális Politikai biztos azzal kezdte beszédét, hogy a fórum helyszíne, Budapest, az Interreg szempontjából képletesen is találó hely; a Duna jelentőségéről, amely rengeteg országot köt össze; a Duna Stratégiáról, amely elindítása szintén jelentős lépés a tagállamok együttműködésben. Beszéde kitért a kohéziós politika elérendő eredményeiről 2020-ig, arról, hogy még mindig vannak olyan országok, ahol a földregisztráció még mindig nem létezik, amely akadályozza a befektetők megjelenését, a térség növekedését. Bár a különböző régiók különböző szükségletekkel bírnak, mégis tudunk egymástól tanulni. Ez az egyik célja az Interreg4C-nek, hogy felkészítsük az unió régióit arra, hogy a regionális politika számszerűsíthető eredményeit elérjék, megerősödjön a térségi együttműködés, amely növeli a régiók hatékonyságát, versenyképességét.
Az Interreg4C az egyetlen program, amely a teljes unió területét lefedi, amelyben a születendő eredmények megosztása az Unió egész fejlődésére kihathat. A program jó példa hogy nem csak a költségvetés számít, hanem a közös együttműködés, a hozzáadott érték, a kohéziós politika hatásainak, további integráció erősítése az állampolgárok életminőségének növelése érdekében.

Mercedes Bresso, a régiók bizottságának elnöke az innovatív ötletekbe való befektetés, az együttműködésben és a politika alakításában jelentkező nyílt platform, illetve az államok stratégiai együttműködésének jelentőségéről beszélt. A partnerség minden területen igen fontos, hiszen bizonyítottan eredményesebb, hatékonyabb megoldások születhetnek – ld. a közlekedés, környezetvédelem, energia hatékonyság területeit. Elnök Asszony szerint a program földrajzi és tematikus együttműködések megvalósítása belátható költségvetéssel, amelyet a későbbiekben stratégiai partnerek új körével lehet bővíteni Európán túl.  Véleménye, hogy a szolidaritás és együttműködés képes sikeres projektek megvalósítására, erős kohéziós politika kialakítására.

Michael Lamblin, Interreg 4C Programigazgató a Program legfrissebb információiról tartott előadást:
"Kihívásokkal teli tartalom", 2007 szeptemberétől működik a Program, azóta sikerek, nagy érdeklődés és a gazdasági válság beköszönte jellemezte a körülményeit. Erre a titkárság átalakításával valamint az eljárások standardizálásával reagáltak. A pénzügyi jelentések egyszerűsödtek, a kapitalizációs projektek bevezetésével program szinten kerültek be új témák. A projektek a tapasztalatokat a konvergencia és versenyképesség programokba építését is célozzák. Jelenleg 122 projekt fut, melyből 22 innováció témában.

Tények és számok

2002-2006 között 270 projektet fogadtak el, 2600 helyi vagy regionális önkormányzat részvételével, 6400 tapasztalat, ill. jó gyakorlat került azonosításra.
2007 óta 3 kiírás volt, 11ezer önkormányzat nyújtott be jelentkezést 1000 projekt keretében. 122 projektet fogadtak el 1334 partnerrel. 80%-ban nuts 2-es regiók vesznek részt a programokban. Tapasztalat továbbá, hogy minden uniós ország képviselteti magát a projektekben (27+Norvégia, Svájc)
Az EU és a régiók, valamint a régiók és EU közötti csatornát jelenti e program, európai hozzáadott érték, koherencia elérése és átláthatóság biztosítása a célja.

További kilátások

1083/2006 EK szabály 37.6b pontja alapján konvergencia és regionális versenyképesség valamint foglalkoztatás célok elérése érdekében az Operatív Programokban is szerepelnek. A Regionális Operatív Programokkal szorosabb kapcsolódást szeretnének elérni, ezért várják az Irányító Hatóságok részvételét is a programokban, melynyek jelenlegi témái a fent jelzett Innováció és Környezetvédelem.

Az első nap délutánja folyamán sikeresen megvalósított projektekről számoltak be a publikumnak, míg a második nap a jelenleg benyújtható támogatásért való pályázás konkrét tudnivalóiról szólt. Az információs társadalom építésében az európai tapasztalatok megosztása, ezek hasznosítása kapcsán lehet fontos aktívan részt venni e programban.

Takács Emőke