Bizottsági kezdeményezés az IKT szektor energiafogyasztásának csökkentésére

Az Európai Unióban a villamosenergia-fogyasztásnak több mint 8%-a, a szén-dioxid-kibocsátásnak pedig mintegy 4%-a tudható be az információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) kapcsolatos berendezéseknek és szolgáltatásoknak. Ezek a számok 2020-ig akár megkétszereződhetnek. A folyamat megfordítása érdekében az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (Joint Research Centre – JRC) önkéntes magatartási kódexeket tart az IKT-vállalkozások rendelkezésére. Brüsszelben, az „ICT 2010-Digitally Driven” rendezvény alkalmával újabb tizenhat IKT-vállalkozás vállalta, hogy csökkenti széles sávú berendezései és adatközpontjai villamosenergia-fogyasztását. Ez számos esetben akár 50%-os fogyasztáscsökkentést is jelenthet. Noha az intézkedés az önkéntességen alapul, a magatartási kódexeket Európa legnagyobb IKT-vállalkozásai közül már 36 alkalmazza. A Bizottság az általa 2010 májusában elfogadott európai digitális menetrend révén azt kívánja elérni, hogy az IKT-ágazat élen járjon az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésében.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Máire Geoghegan-Quinn európai biztos kijelentette: „E magatartási kódexek sikere azt mutatja, hogy az iparágban elismerik: az energiahatékonyság ösztönzése kereskedelmi, gazdasági és környezetvédelmi prioritás. Jó példa ez arra, ahogy a Közös Kutatóközpont a színfalak mögött az Európa 2020 Stratégia előmozdításán dolgozik.”

Neelie Kroes, az Európai Bizottságnak a digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „E két magatartási kódex alkalmazása révén jelentősen csökkenthető az Európai Unió villamosenergia-fogyasztása, és évi 4,5 milliárd EUR megtakarítására van kilátás. Örömmel nyugtázom a fenntarthatóbb jövő érdekében elvégzett munkát.”

A széles sávú berendezésekre vonatkozó magatartási kódex

Az Európai Unióban a széles sávú berendezések az IKT-ágazat teljes villamosenergia-fogyasztásának mintegy 15%-áért felelősek, ami 2010-ben hozzávetőlegesen 47 TWh-nak felelt meg.

Ezt a magatartási kódexet tíz vállalkozás már korábban aláírta (köztük távközlési szolgáltatók és gyártók egyaránt), így azt az Európai Unió széles sávú vonalai közül mintegy 25 millióra (27%) alkalmazzák. További tíz vállalkozás csatlakozása révén a lefedettség 65 millió vonalra (72%) nő az Európai Unióban, s ehhez jön még 10 millió vonal Norvégiában, Svájcban és Törökországban.

A széles sávú berendezésekre vonatkozó magatartási kódex 2007 óta létezik, és különféle (a felhasználónál, illetve a távközlési szolgáltató alközpontjaiban található) berendezések – például modemek, kapcsolók, útválasztók (routerek) és otthoni átjárók (gateway-ek) – maximális áramfogyasztását rögzíti. Az energiamegtakarítás azáltal valósul meg, hogy kötelező a legjobb beszerezhető energiatakarékos alkatrészeket felhasználni, mindeközben gondoskodva arról, hogy a gyors és szupergyors széles sávú hozzáférés az európai digitális menetrendnek megfelelően 2020-ra minden európai polgárhoz eljusson.

Az adatközpontokra vonatkozó magatartási kódex

Az adatközpontok az IKT-ágazat energiafogyasztásának nagyjából 18%-áért felelősek, és növekedésük várhatóan minden egyéb IKT-technológiáénál gyorsabb lesz. Európában évente körülbelül 56 TWh mennyiségű villamos energiát fogyasztanak. Adatközpontnak számít minden olyan épület és létesítmény, amely vállalkozások által adatszolgáltatások céljára fenntartott szervereknek és azokhoz kapcsolódó szerverkommunikációs berendezéseknek ad otthont.

A magatartási kódex eddigi 26 nyilvántartott (összesen 42 adatközponttal rendelkező) résztvevőjéhez ma újabb hat vállalkozás csatlakozik aláírásával. A kódexnek ezenkívül több mint 100 támogatója van: ezek olyan vállalkozások, amelyek termékek, megoldások és programok kifejlesztésével segítik az adatközpontok tulajdonosait és üzemeltetőit a magatartási kódexben foglalt célkitűzések teljesítésében.

Ez a 2008 októberében bevezetett magatartási kódex azokat az elavult tervezési módszereket hivatott kiküszöbölni, amelyek rossz hatásfokot eredményeznek a villamos energia felhasználásában. A kódex 2010-ben olyan, tervezési, beszerzési és üzemeltetési legjobb gyakorlatokra vonatkozó ajánlásokkal egészült ki, amelyek például a szoftverek, az IT-architektúrák és az IT-infrastruktúrák területén alkalmazandók. Ilyen, a környezeti feltételek hatékony kezelését szolgáló ajánlás például az, amelynek nyomán a szerverek processzorának hűtése a szükséges területre és mértékre korlátozható.

A kódex hozzásegíthet ahhoz is, hogy az adatközpontok üzemeltetői tudatában legyenek a létesítményeik energiahatékonyságának növelésével járó pénzügyi, környezeti és infrastrukturális előnyöknek. Ez egybevág a digitális menetrendnek egy másik fő célkitűzésével, nevezetesen annak elérésével, hogy az IKT-ágazat élen járjon üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak bejelentésében és abban, hogy 2011-re közös módszertan kerüljön alkalmazásra, megnyitva az utat más energiaintenzív ágazatok előtt.

ICT4EE

Míg a magatartási kódexek a széles sávú alkalmazások és az adatközpontok energiahatékonyságának kihívására igyekeznek megoldást találni, az ICT4EE-fórum átfogóan foglalkozik az ágazat energiafelhasználási és szén-dioxid-kibocsátási mérlegének kérdésével. A fórumot az IKT-iparág hozta létre az IKT-alapú, kis szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés előmozdítását szorgalmazó 2009. évi európai bizottsági ajánlás nyomán. A fórum olyan módszertanok kidolgozásával foglalkozik, amelyekkel koherensen mérhető az ágazat energia- és szén-dioxid-hatékonysága, valamint számszerűsíthető az IKT-megoldások hozadéka más ágazatok – például az épületek, a közlekedés stb. – számára.

Előzmények

A magatartási kódexek keretet biztosítanak ahhoz, hogy az európai érdekelt felek összegyűljenek, megvitassák az energiahatékonyságot javító önkéntes intézkedéseket, és azokról megállapodásra jussanak. Az említett kettőn kívül további három – a digitális televíziós szolgáltatásokra, a külső tápegységek hatékonyságára, illetve a váltakozó áramú szünetmentes tápegységekre vonatkozó – magatartási kódex került kidolgozásra.

E kódexeket az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja kezeli és alakítja ki azzal a céllal, hogy az IKT-iparágat tájékoztassa és arra ösztönözze, hogy az energiafogyasztást költséghatékonyan, olyan módon csökkentse, amely a szóban forgó létesítményt, illetve berendezést nem akadályozza fő feladata ellátásában.

A magatartási kódexek aláírásával a vállalkozások önként vállalják, hogy meghatározott időn belül, legjobb gyakorlatok alkalmazásával energiafogyasztásukat a megállapodás szerinti mennyiséggel csökkentik.

További információk

A magatartási kódexek szövege és további tudnivalók:

http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative_main.htm

GeSI – Global e-Sustainability Initiative:

http://www.gesi.org/

IKT-k az energiahatékonyság szolgálatában:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/ict_sector/index_en.htm