Digitális Jólét Program – Mindenkor és mindenhol a digitális fejlesztésekért!

2021. október 18. hétfő, 09:39
Magyarország kormánya által 2015 végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján – elindított, a digitális ökoszisztéma egészét érintő Digitális Jólét Program célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A DJP-t az a felismerés hívta életre, hogy az ezeréves magyar állam számára a digitalizáció nemcsak egy időszakos megmérettetés, hanem a 21. század olyan új kihívás- és lehetőségrendszere, amely mára a nemzet, az állam és a közösség szuverenitásának, valamint a versenyképesség fejlesztésének is a legfontosabb kérdése.

A DJP intézkedéseinek célja nem csupán az, hogy hozzájáruljanak az innovatív megoldások elterjesztéséhez, hanem az is, hogy minél hatékonyabban és példamutató módon ellensúlyozzák és visszaszorítsák a felmerülő kockázatokat. E céllal készültek el a következő évek digitális fejlesztési irányait meghatározó stratégiák: Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS), Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS), Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája (DGYS), Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája (MIS), Magyarország Digitális Agrár Stratégiája (DAS). Mindezeken túl a digitális ökoszisztéma valamennyi szereplőjével közös egyetértésben több fontos, európai viszonylatban is meg- határozó́ döntést is hoztunk. Ilyen volt például az internetezés áfájának két lepésben, 27-ről 18, majd 5 százalékra csökkentése, amivel Magyarországon lett a legalacsonyabb az internetezés adója az Európai Unióban.

DJP2030 - Digitális államkormányzás

Magyarország kormánya, széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetést követően, 2017 nyarán döntött a DJP kibővítéséről, a DJP 2.0 elfogadásáról is. A Digitális Jólét Program jövőjét a DJP2030 stratégiai keret adja, amelynek egyik fő feladata, hogy olyan új megoldásokra és intézményekre tegyen javaslatot, amelyek a nemzetközi együttműködésben is hatékonyan értelmezik és kezelik a digitalizáció teremtette globális kihívásokat és lehetőségeket. A DJP kiindulási pontja, hogy az állam felelős a polgárok digitális jólétéért is, ezért a DJP2030 központi témája a digitális államkormányzás. A hatékony digitális államkormányzáshoz tiszta adatra, hasznos robotra és érthető hálózatra van szükség. Ezért Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának (MIS) egyik legfontosabb célkitűzése a hazai adatgazdaság beindítása is, amely a versenyképességét és szuverenitását kell szolgálja.

Civitas Sapiens - a jövő települései csak digitális fejlesztésekkel lesznek versenyképesek

A DJP 2015 óta kiemelten foglalkozik okos város fejlesztéssekkel is, a cél, hogy a települések, a polgárok, a vállalkozások és a közösségek minél szélesebb körben ki tudják használni az okos fejlesztések és megoldások kínálta lehetőségeket. Az elmúlt esztendőkben elkezdődött az Okos város fejlesztéseket megalapozó tanulmányok kutatásai, az Okos Város Piactér koncepció megalkotása és megvalósítása, a Digitális térségfejlesztési szakemberek képzése, és  országosan bevezetésre került a digitális térség és településfejlesztéseket megalapozó és konkrét munkatervvel támogató Településszonda kutatási módszertan, illetve tavaly elindult a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítását különböző digitális, illetve okos megoldásokkal hatékonyan segítő Digitális Falu Program is.

MI Kihívás!

A mesterséges intelligencia néhány éven belül a magyar munkahelyek egynegyedét érinti majd, ezért is kulcsfontosságú, hogy ebből az átrendeződésből a magyar társadalom, a hazai vállalkozások és közösségek, győztesen kerüljenek ki. Ezért az ELTE szakembereinek közreműködésével egy társadalmi tudatosító kampányt indítottunk, amelynek célját már teljesítettük is: egymillióan átfogó képet kaptak a technológiában rejlő lehetőségekről. Az MI Kihívást mindenki térítésmentesen végezheti el.

Magyarországi Drón Koalíció

A dróntechnológia diszruptív, a piacokat és a mindennapi életünket átalakító digitális technológia. A kormány felismerte ennek fontosságát, ezért az 5GK és az MI Koalíció mintájára 2021 májusában alakult Magyarországi Drón Koalíció célja egy virágzó drónipar megteremtése, a magyarországi fejlesztések támogatása és állandó szakmai és együttműködési fórum biztosítása a drónokat fejlesztők és a felhasználói oldalt képviselő piaci és állami szereplők között.

A „digizalizációs közjó” szolgálata

A „digitalizációs közjó” szolgálata érdekében a DJP az elmúlt években megannyi tudományos pályázat, szalon, vitafórum, workshop, konferencia, felsőoktatási intézményi együttműködés, innovációs kutatás-fejlesztési projekt, ajánlás, több mint ezerötszáz DJP Program Pont és több mint százötven intézkedés, digitális stratégia és védjegy bevezetésben működött közre.

_______________

Adat és Mesterséges Intelligencia

A GINOP-3.2.8-20-2020-00001 azonosító számú, az „MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére” elnevezésű európai uniós projekt 2021. január 1-jén indult. A projekt a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumában, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, költségvetése 1 milliárd forint.

A kiemelt projekt elsődleges célja a hazai kis- és középvállalkozások (KKV-k) hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének mesterséges intelligencia alapú üzleti információs és kommunikációs eszközök bevonásával történő javítása, és az adatgazdaságban történő részvételük erősítése. A projekt üzletfejlesztési és technológiai tanácsadást, képzéseket, (ön)értékelési eszközöket és fejlesztési kapacitást biztosít digitálisan felkészült, a mesterséges intelligencia és az adatgazdaság iránt érdeklődő KKV-knak.

A projekt keretében a mesterséges intelligencia technológiához kapcsolódó, valamint az adattechnológiákra fókuszáló Akcelerátor Központok kerülnek kialakításra, illetve a projektbe bevont vállalkozások részére szakmai workshopokat és bemutatókat szervezünk. Az eseményeken gyakorlati műhelymunkák, célzott képzések és bemutatók, illetve tanácsadások lesznek elérhetők.

A projekt zárásának tervezett időpontja 2022. december 31.