Dolgozz hazai pályán - munkahely a nappaliban

Életünk bitekben szekció az Infoparlamenten

2020. június 2. kedd, 11:31
Június 11-én tartja 10. Infoparlamentjét az Informatika a Társadalomért Egyesület. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzethez igazodva ez alkalommal online térbe vonulnak a kormányzat, a az ipar és a civil szektor szereplői, hogy együtt gondolkodjanak az információs társadalom jövőjéről. A szekció beszélgetések egyik témája a home office bevezetése és hatásai lesznek.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az elmúlt három hónap eddig nem tapasztalt kihívás elé állította munkaadókat és munkavállalókat. A vállalkozásoknak az alapvető működés - és sok esetben a túlélés - érdekében atipikus munkavégzési formákat kellett gyorsan meghonosítaniuk. A személyes jelenlétet nélkülöző munkavégzés érdekében egyetlen hatékony működési megoldás maradt: a digitális eszköztár segítségül hívása. Mentve a menthetőt a munkaadók igyekeztek a kereteket megalkotni, de sok esetben kiderült, nem rendelkeztek a működési-vezetési kultúrájukban az ehhez szükséges gyakorlattal, a szervezési oldalról megfelelő szabályozásokkal és a legtöbb esetben az infrastrukturális feltételekkel sem.

Az otthoni munkában eltöltött napok előre haladtával a szereplők egyre hatékonyabbá váltak, a gyakorlatlanabb munkatársak is beletanultak. A kezdeti időszak lendületében át nem gondolt szempontok azonban egyre sürgetőbb, megválaszolást igénylő kérdésekké formálódtak. A nyilvánosságra került incidensek miatt az adatbiztonsággal kapcsolatos aggályok, a privát eszközök használatából eredő kételyek csak néhány olyan terület, amelyre az idővel versenyt futva kellett megoldást, és választ találni. Elengedhetetlenné vált ezeken a területen is a szervezet működéséhez igazított, átfogó szabályozás, amely újabb előre nem látható terhet rótt a cégekre, intézményekre.A infokommunikációs szakma egyöntetű véleménye szerint a kényszer hatására meghonosított új munkamódszerek nagy lendületet adhatnak a digitális transzformációnak, amely eredményeképp felgyorsulhat a hardveres, a szoftveres területen is a fejlesztés és a munkavégzéssel szemben támasztott elvárásokat, elképzeléseket is a megújulás irányában mozdíthatja. Részben a jövőben visszatérő hasonló pandémiás időszak lehetősége miatt, részben a „próbaidőszaknak” tekinthető három hónap sikeressége okán is. Optimizmusra ad okot, hogy sok munkavállalónál, munkaadónál eddig fennálló, ismeretlentől való félelem, mint a fejlesztést, változtatást gátló tényező eltűnni látszik.

A váratlanul érkező helyzet egy váratlan lehetőséget is magával hozott, amely talán a digitális fejlődés nagykönyvében az áttörés fontos mérföldköveként lesz majd megemlítve. 

Részletes program és jelentkezés a Infoparlament weboldalán találhatóak, vagy elérhetőek az Infotér Egyesület weboldaláról is.