Egyre több uniós állampolgár használ online közszolgáltatásokat

2011. február 22. kedd, 01:00 • Európai Bizottság
A 9. e-kormányzat benchmark-jelentés szerint több ember használja az online közszolgáltatásokat Európában. 2009 és 2010 között 69%-ról 89%-ra emelkedett az e-közszolgáltatások hozzáférésének átlaga az Unióban. Azáltal, hogy több kormányzati szolgáltatást lehet online igénybe venni, csökkentek a közigazgatásban a költségek, valamint a bürokrácia is, amelyet a vállalkozások és az állampolgárok is észlelnek. A jelentés két alapvető közszolgáltatás tekintetében kitér a legjobb és legrosszabb gyakorlatra is. Ezek az álláskeresés és a cégalapítás kérdései.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az Európai Digitális Menetrend részeként az Európai Unió szeretné elérni, hogy 2015-ig két európai állampolgár közül egy, és öt cégből négy használja az eKormányzati szolgáltatásokat (ld. IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200).

A jelentés észrevételei hasznos információkat tartalmaz az eKormányzat Akciótervében szereplő célokkal kapcsolatosan is, amelyet 2010. decemberében indított útjára a Bizottság. Az akcióterv alapján a tagállamok közhivatalaival együttműködésben szélesítik és fejlesztik az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat (ld. IP/10/1718 és MEMO/10/681).

Noha Európában a nemzeti közigazgatási gyakorlat jó irányba halad előre, az egyes országok között jelentős különbségek lelhetőek fel. A legjobbak között Ausztria, Írország, Olaszország, Málta, Portugália és Svédország. A legnagyobb fejlődést Bulgária, Olaszország és Lettország produkálta 2010-ben.

Az e-közbeszerzés fejlesztése terén is van még mit tenni: bár a közigazgatás 70%-a már használja, azonban az összes beszerzés csupán 5%-ban él az e-közbeszerzés lehetőségével, annak ellenére, hogy kimutatható, hogy a beszerzések 30%-kal lehetnének így olcsóbbak.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság Digitális Menetrendért felelős alelnöke örömmel fogadta, hogy az uniós állampolgárok nagy része él az online közszolgáltatások lehetőségeivel, így álláskeresésüket, adóbevallásukat, cégalapításukat az interneten keresztül intézik. Azok a tagállamok, amelyek a közszolgáltatások intézését online lehetővé teszik, megkönnyítik állampolgáraik és vállalkozóik életét, valamint csökkentik saját költségeiket – mondta alelnök asszony.

Az ezévi jelentés az álláskereső állampolgárok valamint a vállalkozni kívánok igényeire összpontosított és megállapította, hogy a bürokrácia csökkentésére, valamint az ügyek egy központi portálon való intézésére van a legnagyobb igény.

Húsz alapvető közszolgáltatás online intézésének lehetőségét vizsgálja a jelentés, úgy, mint gépjármű-regisztráció, adóbevallás, cégalapítás, stb. – és 2010-ben 82%-ban ezeket online elérhetőek. Megállapították, hogy az e-szolgáltatások sokkal fejlettebbek a céges ügyek, mint az állampolgári ügyek tekintetében. Az álláskeresők számára jelenleg csupán 46% hasznos információ lelhető fel a témára szánt portálokon online, míg cégalapítással kapcsolatos szolgáltatások 55%-ára dedikált honlapokon vagy automatikusan lehetőség van.

Szintén megállapítja a jelentés, hogy minél kisebb önkormányzatról van szó, annál kevesebb online közszolgáltatást nyújt. Míg egy kistelepülés honlapján leírja mi a teendő például egy születési kivonat másolatának elkészítéséhez, addig egy nagyobb városban letölthetjük eziránti kérelmünk formanyomtatványát. Emellett az egyes tagországok között is jelentősek a különbségek a helyi és regionális online közszolgáltatások lehetőségeiben.

Az Európai Bizottság továbbra is monitorozza az elektronikus közszolgáltatások fejlődését Európa szerte, és az eKözigazgatás Akcióterv segítségével szorosan együttműködnek a tagállamokkal annak érdekében, hogy több és jobb szolgáltatást lehessen online igénybe venni.

További hasznos információ:

9. eKormányzat Benchmarking Jelentés

eKormányzat Akcióterv 2011-2015

Neelie Kroes` website: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digital Agenda website:http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm