Elérhetők az internetes sajtótermékek bejelentésére szolgáló nyomtatványok

2011. február 9. szerda, 01:00 • http://www.nmhh.hu/?id=hir&cid=13476
2011. június 30-ig kell bejelenteni az új médiatörvény hatályba lépésekor (2011. január 1.) már működő, de a nyilvántartásban még nem szereplő internetes sajtótermékeket. A regisztrációhoz szükséges kitöltött űrlapokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz kell benyújtani. A nyomtatványok kapcsolódó dokumentumokként itt letölthetők. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (médiatörvény) 2011. január 1-jétől az internetes újságokra, illetve hírportálokra (együtt: internetes sajtótermékek) vonatkozó nyilvántartás vezetését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) feladatává tette.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Ami a nyomtatott sajtótermékeket illeti, azok nyilvántartását csak 2012. január 1-jén veszi át az NMHH, addig ezt a feladatot a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) látja el.

A törvény hatályba lépésekor már működő, de sem a hivatal, sem a KÖH nyilvántartásában korábban nem szereplő médiaszolgáltatásokat, internetes és nyomtatott sajtótermékeket legkésőbb 2011. június 30-ig kell bejelenteni az NMHH hivatalánál (internet), illetve a KÖH-nél (nyomtatott sajtó).

Ha a sajtóterméket kiadó személy vagy társaság nyomtatott és internetes sajtóterméket, illetve internetes újságot és hírportált is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni. Ha tehát a sajtótermék egyidejűleg nyomtatott és internetes formában is megjelenik, akkor mind a KÖH, mind az NMHH által vezetett nyilvántartásban szerepelnie kell.

A médiatörvény szerint az NMHH hivatala a nyilvántartásba vételről a bejelentést követő 15 napon belül határozatot hoz. Ha ez nem történik meg, akkor a sajtóterméket nyilvántartásba vettnek kell tekinteni.

A nyilvántartásba vételt csak összeférhetetlenség, felszólítás után is hiányos adatszolgáltatás, az igazgatási díj meg nem fizetése esetén lehet megtagadni, illetve akkor, ha a sajtótermék címe azonos vagy az összetéveszthetőségig hasonló egy már nyilvántartásba vett, és a bejelentés időpontjában is a nyilvántartásban szereplő másik sajtótermékével.

Az NMHH hivatala kéri, hogy a nyomtatványhoz készült tájékoztatót és kitöltési útmutatót is gondosan tanulmányozzák a nyomtatvány kitöltése előtt.

A kitöltött bejelentő lapot és mellékleteit postai úton, eredetiben, cégszerűen aláírva kérjük eljuttatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Információszolgáltatási és Nyilvántartási Kompetencia Központ címére:

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. vagy  6701 Szeged, Pf.: 689.

Letölthető nyomtatványok

Amennyiben további kérdései vannak a nyomtatvánnyal, illetve a sajtónyilvántartásba vétellel kapcsolatban, akkor az info@nmhh.hu címen, illetve a 06-1-468-0673 számon is érdeklődhet.