Eurobarometer felmérés az európai háztartások e-kommunikációs szokásairól

Az európaiak egyre nagyobb mértékben veszik igénybe a különféle digitális szolgáltatásokat: ez a fő megállapítása az Unió-szerte 27 000 háztartás részvételével a lakosság internetezési, telefonálási és tévénézési szokásairól a Bizottság megbízásából készült Eurobarometer-felmérésnek. Egyre több európai választja a szélessávú internetet és a digitális televíziót együtt kínáló, átalánydíjas távközlési csomagokat. A szélessávú szolgáltatások egyre szélesebb körű elterjedése következtében Európában nő az internet-felhasználók száma, és ma már 35%-uk használja a közösségépítő honlapokat. Az embereket ugyanakkor komolyan foglalkoztatják a költségek, a szolgáltatás minősége, a biztonság és az internetes szabadság kérdése. A vezetékes- és mobilinternetet igénybe vevő felhasználók egyötöde számolt be olyan esetről, amikor az elérni kívánt tartalom vagy alkalmazás le volt tiltva. A Bizottság által 2010 májusában közzétett Európai digitális menetrend nem pusztán azt tűzte ki célul, hogy Európa minden polgárához eljusson a szélessávú internet-hozzáférés, hanem a verseny, a fogyasztói bizalom és a biztonság fokozását elősegítő intézkedéseket is felvázolt. Forrás: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1328&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása