Ferenc pápa a mesterséges intelligenciáról: Etikai felelősségre van szükség a digitális galaxisban

2020. március 2. hétfő, 03:52
A Pápai Életvédő Akadémia február 28-án tartotta közgyűlését a Vatikánban, középpontban a mesterséges intelligenciáról tartott megfontolásokkal. Ferenc pápa gyengélkedett, így üzenetét Vincenzo Paglia érsek, a szervezet elnöke olvasta fel.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A pápa, miközben elismeri a mai digitális galaxis óriási fejlődését és a benne rejlő pozitív lehetőségeket, határozottan felhívja a figyelmet az etikai elvek szükségszerű betartására, mind a kutatásban, mind az alkalmazott technológiák működtetésében.

Korunk legfontosabb változását a Szentatya a „digitális galaxis” képével írja le, melyet főként az úgynevezett mesterséges intelligencia fémjelez. Ezek a változások nemcsak az egyént és a közösséget érintik, hanem a világ és önmagunk értelmezését, egészen az emberi döntések meghozataláig, melyekben a hagyományos emberi szerep mellett megjelenik az automatikus számítás, amitől mind nehezebben lehet előre látni a következményeket.

Utal beszédében Ferenc pápa az emberi történelem megtorpanásaira az egyes korszakokban megjelenő újdonságok előtt, mint a gőzgép, a villamos áram, a sajtó, melyek forradalmian megváltoztatták az ember életét. A mai változás komplexitására jellemző, hogy egyszerre vonatkozik végtelenül kis mennyiségekre, másfelől pedig planetáris mértékű. Ebből adódik, hogy az idáig megkülönböztethetőnek tartott vonatkozások, mint szerves és szervetlen, valós és virtuális, labilissá, bizonytalanná válnak.

Jelentős a változás a személy síkján, mert a tér, az idő és test értelmezése megváltozik, amennyiben értelmük kiterjed és nincs új összegző szempont a megítélésükhöz. Társadalmi-gazdasági szinten az ember a „fogyasztó” kategóriájára szűkül. Úgy tűnik, mintha az új technika segítségével az ember mentális és kapcsolati szokásai kiismerhetők lennének. Aránytalanság jön létre: kevesek sokat tudnak, miközben mi semmit nem tudunk róluk, ez pedig megbénítja a kritikus gondolkodást és a szabadság tudatos használatát. Az egyenlőtlenség mértéktelenül kiterjed, az ismeretek és a gazdagság kevesek kezében összpontosul, ami súlyos következményekkel jár a demokratikus társadalmak számára. Ettől függetlenül nagyszerű lehetőségek rejlenek az új technológiákban. Isten új adománya előtt állunk, vagyis olyan erőforrásról van szó, mely gyümölcsöket teremhet.

A mai biológiai tudományok egyre inkább a mesterséges intelligencia révén elérhető megoldások irányába indulnak el, amelyek újfajta megkülönböztetést igényelnek az élőlény és az emberi élet jellegzetességei között, amelyet védeni és támogatni kell, nemcsak biológiai értelemben, hanem az ember biográfiai, személyes életében is. Az eleven élet és megélt élet kapcsolata nem lehet az ideológia játékszere, hiszen alapvető etikai szempontokat is figyelembe kell venni.

A pápa beszédében a keresztény ember módszertanát vázolta az új technikai jelenségek kutatása és alkalmazása terén. A hívő ember együtt jár a többi kutatóval és tudóssal, figyel rájuk, tanul tőlük, közben Isten szavának és a hit hagyományának a felszólításait is érzékeli, melyek segítenek a mai világ jelenségeinek magyarázatában. A szakmai párbeszéd így gyümölcsöző lehet, ha az ismeret és társadalmi gyakorlat középpontjában az ember áll, összes szükséges dimenziójával együtt.

Ennek jegyében nem elég önmagában az új technológiákra felkészítő korrekt nevelés, hanem tágabb látásmód szükséges. Erős, motiváló szempontokkal kell alátámasztani a közjó alapvető igényét, szemben az azonnal visszatérő haszonnal. A mesterséges intelligenciának politikai vonatkozása is van: nem elég csak a kutatók morális felelősségére hagyatkozni, hanem szükség van közbenső társadalmi testületekre is, melyek biztosítják a felhasználók és a nevelők etikai képviseletét.

Ferenc pápa végül egész konkrét javaslattal áll elő: a mesterséges intelligencia világában meg kell teremteni a megfelelő sajátos felelősséget, melyet ő „algoretikának” nevezett tavaly a gyermekek méltóságáról a digitális világban témában tartott konferencia résztvevőihez intézett beszédében (az algoritmus és az etika szavak összevonásával – a szerk.). Ez az etika minden ember és a személy átfogó szolgálatában áll, anélkül, hogy bárkit is kizárna. Olyan hidat jelent, mely a digitális technológiákat összekapcsolja az etikai alapelvekkel.

Forrás: Vaticannews.va