Idén is Infoparlament!

2021. június 3. csütörtök, 08:43
Június 10-én, megrendezésre kerül a 11. Infoparlament, melyen az információs társadalomért tenni akaró kormányzati, iparági és civil szereplők, online formában közösen gondolkodnak majd arról, hogyan képzelik el a digitális jövőt.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A koronavírus okozta óriási megrázkódtatás ellenére az elemzők és a jövőkutatók talán túlzottan bizakodóak voltak. A várakozásokkal szemben a válság íve nem egy gyors visszapattanással járó V betűt formázó alakzatot ír le, a kilábalás időszaka elhúzódik, és még mindig számtalan bizonytalanságot tartalmaz.

A jövő tervezése elkezdődött, és a szemünk előtt formálódik ki az új világ. A digitalizáció megkerülhetetlenné vált. Egy év leforgása alatt a húzóágazatként, a versenyképesség motorjaként aposztrofált informatikából a túlélés záloga lett, és már talán nincs is olyan döntéshozó, aki ne a digitális transzformáció felgyorsításában és az innovációban látná az egyetlen kiutat. Mit jelent a jövőre való felkészülés, milyen esélyeket ad a kialakult helyzet és Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve vajon megfelelő alapot ad-e arra, hogy a válságból való kilábaláson túl hazánk a világjárvány utáni időszak nyertese legyen?

Az Infoparlament második alkalommal vonul a digitális térbe – lehetőséget adva arra, hogy mindenki részt vehessen a rendezvényen, aki elsőkézből szeretne információt kapni a jövő tervezésével kapcsolatban.

A délelőtt során a szektor meghatározó kormányzati, vállalti és civil szereplő tartanak előadásokat, majd 6 kerekasztal beszélgetés következik az alábbi témákban:

Állami digitalizációs reform a versenyképesség szolgálatában

A digitalizációs szolgáltatások legnagyobb felhasználója a kormányzati szféra, így az itt folyó és tervezett fejlesztések a végfelhasználókat (állampolgárok, vállalkozások), valamint a beruházások volumene miatt a piaci szereplőket is kiemelten érintik.

A Nemzeti Digitalizációs Stratégia (NDS) tervezete külön fejezetben foglalkozik az állami szektor jövőjével, aminek pénzügyi hátterét a hazai források mellett kisebb részben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), nagyobbrészt pedig a Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP Plusz) biztosíthatja.

A kerekasztal beszélgetésben szó lesz a KÖFOP projektekről, valamint az első RRF és DIMOP Plusz felhívásokról is.

Újjá! Építés! - Oktatás a pandémia után

2020 márciusa óta megváltozott a világ, megváltoztak minden napjaink. Az oktatási rendszer és annak szereplői, tanárok, diákok, szülők új eddig elképzelhetetlen feladatok elé álltak, de a kihívásoknak nincs vége!

Az újjáépítéshez, alkalmazkodni képes nagy mennyiségű szakképzett munkaerőre van szükség. Mi kell ennek az „előállításához”? Mit lép a döntéshozó, mi van és mi várható a szakképzésben? Hogyan lehet betömni a szakképzési rendszer és a felsőoktatás közötti szakadékot? Mi az egyén, mi a szak és felnőttképzési rendszer jövőképe, és ebben mi a digitalizáció szerepe? Hogyan fogja a rendszer támogatni az újjáépítést?


Digitális Gazdaság Plusz

Magyarország éppen egy hét éves támogatási fejezet bezárását és egy új megnyitását végzi párhuzamosan, amely óriási lehetőség, de legalább ugyanakkora tehertétel is a fejlesztéspolitika számára. A búcsúzó programozásból még éppen kicsepegő források ugyanis már nem, a beköszöntő tervezés viszont még nem érezteti hatását, az átállással járó feladattömeg mindazonáltal legalább kétszeres.

A beszélgetés résztvevőit kérdezzük krízismenedzsmentről, a '21-'27-es költségvetési tervezésről, GINOP-ról és DIMOP-ról, a Digitális Európa Programról, innovációs hub-okról, DESI-ről, gazdasági jövőképről és egy új digitális korról.

Blockchain a fintech világában - Hatása a pénzügyi szektorra

A fintech, ami egyre nagyobb befolyásra tesz szert a pénzügyi világban, egyúttal olyan diszruptív infokommunikációs technológiák megjelenésében is megnyilvánul, mint a blockahain, azaz magyarul a blokklánc. Ez pedig semmi más, csak tisztán matematika és informatika. A blockchain technológia pénzvilágban való megjelenése eleinte vitákat és ellenérzést váltott ki, ma azonban egyre komolyabban veszik. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy a bankrendszer, ill. a teljes pénzügyi rendszer átalakulásra van ítélve. Az egyes embernek pedig ez az új technológia lehetőséget ad áttérni akár a „bankless” világba is. A terület szabályozása világszerte nem megoldott.

A beszélgetés ezt a magában is eléggé szerteágazó, és rengeteg kérdést felvető témakört próbálja a pénzügyi szektor szempontjából, ha nem is körül járni, de legalább a felszínét megkapargatni.

Mikor lesz Magyarországon adatgazdaság

Az adat, az adatok hasznosítása, újrahasznosítása, elképesztő potenciált rejt a jövő gazdaságát, „szolgáltatás iparát” tekintve!

Ugyanakkor a digitális világot napjainkban a szélsőséges koncentráció jellemzi, elég csak arra gondolni, hogy mennyire egyeduralkodó a Google a böngészés vagy a hirdetés, a Facebook a közösségi média, az Amazon pedig az online kiskereskedelem piacán.

Ez kérdéseket vet fel, miképp leszünk, hogyan lehet bárki ennek a folyamatnak nyertese, haszonélvezője, nem pedig „elszenvedője”? Ezekre keressük a választ ebben a beszélgetésben.

A vidék digitális fejlesztése

A közös agrárpolitika 2021-27-es tervezési ciklusa jelentős forrásokat nyújt és elvárásokat tá-maszt a tagországok felé a digitalizációs megoldások és az adat felhasználás fejlesztése terüle-tén. A Kormány 2022 végéig több, mint 1500 Mrd fejlesztési forrást biztosít a gazdálkodó szerve-zetek számára.

A Vidékfejlesztési Program keretében támogathatók lesznek a precíziós gazdálkodás, az adat-gyűjtés, feldolgozás eszközei, megoldásai. Júniusra várható a „Mezőgazdaság digitális átállásá-hoz kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című pályázat kiírása. Az intézkedés alapvető célja a szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazat versenyképességének, hozzá-adott érték termelésének fokozása az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és ter-mesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

 

Részletes program és jelentkezés a konferencia weboldalán  találhatóak, vagy elérhetőek az Infotér Egyesület weboldaláról.