IKT kutatás a pénzügyi piacok rendszerszintű kockázatainak előrejelzéséért

Az Európai Bizottság egy, a „korai figyelmeztető rendszerekhez” kapcsolódó új, olyan rendszerszintű kockázati mutatók kidolgozására irányuló kutatási projektbe fektet be, amelyek a legkorábbi stádiumban tudják figyelmeztetni a kormányokat és a bankárokat a közelgő pénzügyi válsághelyzetekre, hogy időben tudjanak intézkedéseket tenni azok elterjedésének megakadályozására. Olaszország, Spanyolország, Svájc és az Egyesült Királyság egyetemi kutatói, valamint a Yahoo! és az Európai Központi Bank szakértői fogják vizsgálni, hogy milyen módon érinti a pénzintézeteket az összetett és az egymással rendkívül szorosan összefüggő digitális információs és tranzakció-feldolgozási rendszerek következtében kialakult rendszerszintű kockázat. Az új multidiszciplináris kutatási megközelítésen alapuló projekt az internetes keresésekkel együtt fogja elemezni a globális IKT-alapú pénzügyi tranzakciók összetett rendszerét, hogy nyomon kövesse a kockázat kialakulását a pénzügyi rendszerben és a gazdaság egészében.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke ekként nyilatkozott: „Ennek az új kutatásnak az a célja, hogy lehetővé tegye a pénzügyi piacok eredményesebb nyomon követését, a pénzügyi piacokon az egymással szorosan összefüggő digitális információs és pénzügyi műveleteket végrehajtó rendszerekből eredő rendszerszintű kockázatokra összpontosítva.”

A mai pénzintézeteket a kölcsönös egymásrautaltság jellemzi a számítógépes átutalási rendszerek bonyolult összefonódásában. Ha egy ilyen szorosan összefüggő rendszerben csődbe megy egy pénzintézet, fennáll annak a kockázata, hogy a „dominóeffektus” következtében a többi – még a pénzügyileg jól teljesítő – intézet is nehézségekkel szembesül. Annak, hogy a közelmúlt pénzügyi válságának súlyosságát nem sikerült megfelelően előre jelezni, az volt az oka, hogy a meglévő eszközök és adatok nem tették lehetővé a szakértők számára, hogy kellőképpen felmérjék az ágazat e bonyolult kölcsönhatásoktól és a kölcsönös egymásrautaltságtól való függőségének mértékét.

„A pénzügyi válsághelyzetek előrejelzése” elnevezésű projekt célja, hogy a politikai döntéshozók jobban megértsék, mennyire szorosan kapcsolódnak egymáshoz a bankrendszerek, a tőzsdék és a hiteláramlás. A kutatás során kifejlesztett elméleti háttér és szoftvereszközök segítenének a korai figyelmeztető rendszerek kialakításában, amelyek lehetővé tennék, hogy – szükség esetén – intézkedéseket hozzanak a pénzügyi piacok stabilizálására. A kutatás nemcsak a pénzügyi műveletek adatait, hanem az internetes keresési adatokat, például a pénzüggyel kapcsolatos bizonyos kulcsszavak keresőprogramokban való előfordulási gyakoriságát is figyelembe veszi majd. A cél az, hogy a jövő pénzügyi válságainak megelőzése érdekében a szakpolitikai testületek, mint az Európai Központi Bank, az Európai Rendszerkockázati Testület vagy a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság által felhasználható új kockázati mutatószámokat hozzanak létre.

A megközelítés új multidiszciplináris kutatáson alapul, összekapcsolva a komplex rendszerek tudományának, a stabilitás és rugalmasság fizikájának eredményeit a közgazdaságtan modern megközelítési módjaival. A projekt eredményeként létrehozott IKT-alapú eszközök kiegészítenék a közelmúlt pénzügyi válságára Európában válaszul meghozott nagy horderejű intézkedéseket a pénzintézetek szabályozásának fokozása, valamint a piacok nyomon követése és felügyelete érdekében.

Előzmények

A 2,48 millió EUR összköltségű kutatói munka 2010 szeptemberében kezdődött és 2013-ban ér majd véget. A Bizottság e kutatáshoz 1,8 millió EUR-val járul hozzá a 2007–2013. közötti időszakra vonatkozó hetedik K+F-keretprogram IKT-kutatás költségvetésének keretén belül. Ez a projekt a Bizottság jövőbeni és kialakulóban lévő technológiákkal (FET Open) kapcsolatos, magas kockázattal járó kutatás serkentésére szolgáló kezdeményezésének részét képezi, amely a Bizottság által 2010 májusában elfogadott európai digitális menetrend egy célkitűzése, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia elfogadását követően.

A FET-Open folyamatosan nyitva áll a fogalmilag új, nagy potenciállal rendelkező, hosszú távú elképzelések megvalósítására irányuló kutatási javaslatok előtt. A FET-Open a kutatást abból a célból finanszírozza, hogy lehetővé tegye az IKT-kutatás terén jelentkező kihívásokra történő gyors reagálást, amelyek más finanszírozási rendszerek prioritásain kívül állnának.

„A pénzügyi válsághelyzetek előrejelzése” elnevezésű projekt hat európai tudományos intézet közreműködésével jött létre, melyek az alábbiak: Institute of Complex Systems of the Italian National Research Council, University of Oxford (Egyesült Királyság), Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Fundació Barcelona Media of University Pompeu-Fabra (Spanyolország), City University London (EK), és a Polytechnic University of the Marches (Olaszország). A Yahoo!Research fogja hozzáférhetővé tenni az adatokat és az internetes keresőadatokkal kapcsolatos szakmai ismereteket. Az Európai Központi Bank tanácsadóként vesz részt a projektben.

A projektről további információk az alábbi weboldalon olvashatók:

www.focproject.net