Intézkedéscsomag a biztonságosabb Európáért

Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása című, ma elfogadott közlemény 41 fellépést tartalmaz az Európa biztonságát legközvetlenebbül fenyegető veszélyek ellen. A közös programot alkotó fellépések a következőkre irányulnak: felgöngyölíteni a bűnözői és terrorista hálózatokat, megvédeni a polgárokat, vállalkozásokat és a társadalmat a számítástechnikai bűnözés ellen, intelligensebb határigazgatás révén növelni az EU biztonságát, valamint megerősíteni az Unió válságkészenlétét, illetve válságokra adott válaszát. „Az Unió belső biztonságára vonatkozó kérdéseket soha nem kezelték egységesen, mindig csak egy területre összpontosítottak. Ezúttal viszont közös megközelítést alakítunk ki arról, hogyan reagáljunk napjaink biztonsági veszélyeire és az előttünk álló kihívásokra. A terrorizmus, a határon átnyúló és szervezett bűnözés, a számítástechnikai bűnözés, valamint a válságok és a katasztrófák mind olyan területek, ahol a polgárok, a vállalkozások és a társadalmak biztonságának megerősítése céljából egyesített erővel az Unió teljes területén együtt kell működnünk. A stratégia körvonalazza az előttünk álló veszélyeket és a legyőzésükhöz szükséges fellépéseket. Arra ösztönzök minden érintettet, hogy felelősségüket felvállalva segítsék az intézkedések végrehajtását, megerősítve ezzel az Unió biztonságát.” – nyilatkozta Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos. Az autólopás, a rablás, a kábítószer-terjesztés és a hitelkártyacsalás gyakran a határokat nem ismerő és virtuális térben működő globális bűnözői hálózatok helyi megnyilvánulásai. A bűnözők egyre többször veszik igénybe az internetet, legyen szó kisebb súlyú bűncselekményekről vagy nagyszabású támadásokról. Az EU külső határain kábítószer-kereskedelmet bonyolítanak, hamisított árukat, fegyvereket és embereket csempésznek, így a bűnözői hálózatok hatalmas bevételektől fosztják meg az államkasszákat. A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint csupán a pénzügyi bűncselekményekből származó haszon kiteheti akár a teljes GDP öt százalékát is. A földrengések, árvizek vagy emberi mulasztás, illetve ártó szándékkal okozott válságok és katasztrófák emberi szenvedéssel és gazdasági, illetve környezetvédelmi ártalmakkal járnak. A terroristák ugyanakkor új lehetőségeket találnak arra, hogy ártsanak társadalmainknak, ideértve azt, hogy erőszakos, szélsőséges propagandával célozzák meg az erre leginkább hajlamos egyéneket. A Bizottság most intézkedéseket javasol e kihívások kezelésére. A bűncselekményből származó vagyoni eszközök elkobzására tett jogalkotási javaslat is ezen intézkedések közé tartozik. Az Uniónak fel kell ruháznia a közösségeket a radikalizálódás és a toborzás megelőzéséhez szükséges eszközökkel, továbbá segítenie kell őket abban, hogy – különösen a közúti szállítás esetében – azonosíthatóak legyenek a közlekedési infrastruktúra megfelelőbb védelmi lehetőségei a terrorizmus ellen. A számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó központ létrehozására irányuló javaslat célja, hogy összegyűjtsék a számítástechnikai bűnözés kivizsgálásának és megelőzésének területén felhalmozódott szaktudást. Folyamatban van továbbá számos olyan lépés, amely intelligensebben kívánja kezelni a határigazgatást és előkészíteni, illetve kezelni a válságokat és a katasztrófákat. Az EU belső biztonsági stratégiájának megvalósítása című közlemény öt stratégiai célkitűzést és azok mindegyikéhez intézkedéseket állapít meg, az IT biztonság területén a következő konkrét feladatokat jelölték meg: A virtuális tér biztonságának növelése a polgárok és a vállalkozások számára: -az EU számítástechnikai bűnözéssel foglalkozó központjának létrehozása (2013), -számítástechnikai katasztrófaelhárító csoportok hálózatának kialakítása (2012), -az európai információmegosztási és figyelmeztető rendszer (EISAS) létrehozása (2013). Forrás: EU Bizottság

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása