Jólétben töltött időskor az információs társadalomban

Az Európai Bizottság szeretné megismerni az állami és nem állami szervezetek, vállalatok és az állampolgárok véleményét arról, hogy Európa különösen az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos kísérleti európai innovációs partnerség (EIP) révén miként tudná serkenteni az innovációt az elöregedő népesség által támasztott kihívások teljesítése érdekében. A partnerség a Máire Geoghegan-Quinn kutatásért, innovációért és tudományért felelős biztos, valamint Antonio Tajani alelnök és ipar- és vállalkozáspolitikai biztos által október 6-án bemutatott „Innovatív Unió” kiemelt kezdeményezés részét képezi. 2010 és 2030 között a 65 év feletti európai lakosok száma közel 40%-al nő, amely egyrészt hatalmas kihívást, másrészt nagy lehetőségeket jelent az európai társadalom és gazdaság számára. A Bizottság által javasolt, 2011-ben induló EIP kezdeményezés három célt tűzött ki: az idősebbek egészségének és életminőségének javítása, lehetővé téve számukra az aktív és független életvitelt; hozzájárulás az egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntarthatóságához és hatékonyságához; a versenyképesség és az üzleti lehetőségek előmozdítása. Az online konzultáció 2011. január 28-ig tart.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

John Dalli, az egészségügyi és fogyasztópolitikai európai biztos elmondta: „Európának fel kell készülnie a társadalom jövőbeni elöregedésére, és ennek kezelésében az innováció jelenti az egyik rendelkezésre álló eszközt. Nagy örömömre szolgál, hogy a legelsőként létrejövő partnerség éppen az aktív és egészséges időskorral foglalkozó kezdeményezés, mert szoros együttműködésre készteti a közegészségüggyel, a kutatással, valamint a digitális politikával és az iparpolitikával foglalkozó szakpolitikai területeket.”

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke ekként nyilatkozott: „Az emberek hosszabb ideig élnek, és ahhoz, hogy ezt minél aktívabban és függetlenebbül tehessék, innovatív megoldásokra van szükség, mint például esésérzékelő és –megakadályozó eszközök, könnyen használható társasági interakciós szolgáltatások a magányosság ellen és intelligens otthoni IKT-alkalmazások. Szükségünk van az érintettektől származó visszajelzésekre annak érdekében, hogy a jövőbeni innovációs partnerség keretében ezek az ötletek ténylegesen megvalósuljanak az idős európai polgárok számára.”

A konzultáció alkalmából a Bizottság felkéri az érdekelteket, köztük az időseket és betegeket, kórházakat és egészségügyi szolgáltatókat, egészségügyi és ápolási-gondozási szakembereket, biztosítókat, információs és kommunikációs technológiával (IKT) foglalkozó és egészségügyi vállalatokat, közhatóságokat és magánszemélyeket, hogy segítsenek az innováció előtt álló jelenlegi akadályok, illetve az aktív és egészséges időskör területén jelentkező lehetőségek azonosításában. A résztvevők folyamatban levő és a jövőben megvalósítható európai szintű és együttműködésen alapuló kezdeményezéseiket is megoszthatják egymással. Ezeknek arra kell összpontosítaniuk, hogy az innovatív megoldások ígéretes és kézzelfogható eredményekkel járjanak az idősek számára.

Az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos kísérleti európai innovációs partnerség legfőbb célkitűzése az átlagosan egészségben töltött élettartam két évvel történő meghosszabbítása az EU-ban 2020-ig. A program az idősek életminőségének javítására és hatékonyabb ápolási megoldásokra törekszik. Középpontjában az innováció jelenleginél nagyobb szabású alkalmazása áll az olyan területeken, mint pl. az egészségügyi tájékoztatás, megelőzés, korai diagnosztika és kezelés, integrált és együttműködésen alapuló egészségügyi és szociális ellátó rendszerek, valamint idősek számára önálló életvitelt lehetővé tevő és segítő technológiák.

A Bizottság elemezni fogja a konzultációra adott válaszokat és ezáltal jobb rálátást nyer az öregedést jelenleg befolyásoló területeken jelen lévő innovációs potenciálra és kapacitásra. A válaszok segíteni fogják a Bizottságot az EIP-vel kapcsolatos következő lépések megtervezésében.

Az online konzultáció az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos kísérleti európai innovációs partnerségről szóló, a mai napon Brüsszelben rendezett konferenciával egy időben zajlik. Az érintettek képviseletében több mint 150 résztvevő vitatja meg a partnerséggel kapcsolatos elképzeléseit annak érdekében, hogy azok konkrét cselekvéssé váljanak.

Előzmények

Az aktív és egészséges időskorral kapcsolatos kísérleti európai innovációs partnerség az Európa 2020 kiemelt kezdeményezéseinek részét képező „Innovatív Unió” stratégia része, amelynek célja, hogy ötletekből munkahelyeket, környezetkímélő gazdasági növekedést és társadalmi haladást valósítson meg (IP/10/1288). Az Innovatív Unió három céllal rendelkezik: Európát a világ tudományos élvonalába emelni; forradalmasítani a köz- és magánszféra együttműködési módjait, különösen az innovációs partnerségek létrehozásával; valamint az ötletek gyors piacra jutását akadályozó szűk keresztmetszetek megszüntetése, mint például a szabadalmaztatás magas költségei, a piac széttagoltsága, a szabványosítás lassúsága és a szakemberek hiánya.

Ez összhangban áll az európai digitális menetrend azon célkitűzésével, mely szerint az IKT-kben rejlő potenciált a jólét fokozása és az emberek életminőségének javítása érdekében ki kell aknázni (lásd IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200). A digitális menetrend céljai között szerepel az is, hogy az IKT nagyobb függetlenséget tegyen lehetővé a gyenge egészségi állapotú és krónikus megbetegedésben szenvedők, illetve a fogyatékkal élő személyek számára. További célja, hogy 2015-ben a jelenleginél kétszer több idős ember folytathasson önálló életvitelt.

Ehhez hasonlóan az „egészség védelme az öregedő Európában” az EU „Együtt az egészségért” elnevezésű egészségi stratégiájában foglalt három fő célkitűzés egyike.

A konzultációról szóló tájékoztató az alábbi internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

További információk:

A „Jólétben töltött időskor az információs társadalomban” elnevezésű kezdeményezéshez kapcsolódó bizottsági fellépések:

„Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) az egészségügy szolgálatában” kezdeményezéshez kapcsolódó bizottsági fellépések:

Az Európai Unió közegészségügyi portálja (Egészség-EU):

Egészségügy és társadalom – öregedés

Európai digitális menetrend

Innovatív Unió

Forrás: EU Bizottság

(KOF)