Konzultáció a megújuló elektronikus hírközlésről

Konzultációt tartott a szakma képviselőivel 2010. január 24.-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkársága az elektronikus hírközlés átfogó felülvizsgálatáról. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárságának képviselői ismertették az elektronikus hírközlés megújuló szabályozásának legfőbb elemeit. A 2010. október 1.-jén megindított konzultációsorozat újabb állomásán az Európai Unió elektronikus hírközlésre vonatkozó keretszabályozásának átültetése kapcsán a hazai szabályozásban végrehajtandó feladatok stratégiai irányairól a szabályozási politika elvekről, az elektronikus hírközlés megújuló szabályozásának legfőbb elemeiről konzultáltak a szakma és a minisztérium képviselői.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A hazai elektronikus hírközlési szabályozás átfogó, a stratégiai szempontokat tükröző felülvizsgálatára legutóbb 2003-ban került sor, ezért egy átfogó módosításra van szükség annak érdekében, hogy implementálásra kerülhessen az Európai Unió vonatkozó keretszabályozási csomagja, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) hatálybalépése óta eltelt időszak jogalkalmazási tapasztalatait is tükrözze a szabályozási környezet.

A bemutatásra került koncepció szerint az új szabályozás versenyt erősítő környezetet kíván teremteni, a változások középpontjában pedig a fogyasztói érdekek érvényesítése áll. Ezt tükrözik a tervezett módosításoknak az átláthatóságra, tájékoztatásra, ügyfélszolgálatra, az Általános Szerződési Feltételek és egyedi előfizetői szerződések egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezései. Változik többek között a „hűségszerződések ” szabályozása.

A szövegezés előtt álló törvénymódosítási javaslat kezeli a piacszabályozás aktuális problémáit és kitér apiacfelügyeleti eljárás átalakuló rendszerére is.

A hírközlési szakma megjelent képviselői több észrevételt is tettek az ismertetett koncepcióval kapcsolatban, amelyek többségét a minisztérium szakemberei megfontolják a végleges normaszöveg kialakítása előtt.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály