Konzultáció az európai közbeszerzési piac modernizálásáról

A közbeszerzés az EU GDP-jének mintegy 17 %-át teszi ki. A számos tagállamban jellemző szoros költségvetések és gazdasági nehézségek idején a közbeszerzési politikának a növekedés és munkahelyteremtés érdekében biztosítania kell a közpénzek leghatékonyabb felhasználását. Ehhez olyan rugalmas és felhasználóbarát eszközökre van szükség, amelyek a lehető legkönnyebbé teszik az európai állami szervek és beszállítóik számára az átlátható és versenyt támogató szerződés-odaítélést. E célkitűzéseket szem előtt tartva az Európai Bizottság ma konzultációt indított. Az érdekeltekkel folytatott nyílt vita középpontjában a közbeszerzési szabályok, eszközök és módszerek modernizálása lesz a célkitűzések jobb megvalósíthatósága érdekében. A zöld könyvvel kapcsolatos válaszadás határideje 2011. április 18.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Pontosítanunk kell a közbeszerzési szabályokat annak érdekében, hogy mind az állami szervek, mind az ajánlattevők életét megkönnyítsük Európában. A konzultáció során a kisebb vállalkozások közbeszerzési piacokhoz való hozzáférése, a bürokrácia csökkentése, vagy a határokon átnyúló európai beszerzés ösztönzése a figyelem középpontjában állnak majd. Törekszem annak biztosítására is, hogy a közbeszerzés segíthesse a munkahelyteremtést, az innovációt és a környezetvédelmet.”

A közbeszerzés az EU GDP-jének mintegy 17 %-át teszi ki. Ennek a 17%-nak a lehető legjobb hasznosítása alapvető jelentőséggel bír gazdaságunk újraindításában és a munkahelyteremtésben, főleg a válság időszakában. Az érdekeltek kifejezték igényüket az EU közbeszerzési rendszerének felülvizsgálata iránt, az eljárások egyszerűsítése és az olyan új kihívásokhoz való hozzáigazításuk érdekében, mint például a közpénzek hatékonyabb felhasználásának szükségessége, valamint a szociális és környezetvédelmi szempontok figyelembevétele.

A vállalkozásoknak, különösen a kkv-knak (amelyek a becslések szerint a közbeszerzések eredményeként létrejött szerződések teljes értékének 31–38%-át nyerték el) szükségük van arra, hogy jobban és könnyebben hozzájussanak a közbeszerzési szerződésekhez az egész EU-ban, és így teljes mértékben élvezhessék egy igazán európai beszerzési piac előnyeit. Hasonlóképpen a beszerzőknek is egyszerűbb és rugalmasabb eljárásokra van szükségük ahhoz, hogy hatékonyan hozzájárulhassanak az Európa 2020 stratégia közös célkitűzéseinek megvalósításához: az innováció elősegítéséhez, a környezetvédelemhez, az éghajlatváltozás és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez. Az elektronikus közbeszerzés hatékonyabbá teszi az eljárásokat, a vállalkozások számára jobb hozzáférést, a beszerzők számára pedig nagyobb választékot biztosít – a Bizottság elektronikus közbeszerzésről szóló konzultációjának 2011. január 31-e a határideje – lásd IP/10/1347.

Mi a nyilvános konzultáció célja?

A zöld könyv beazonosít számos, reformra váró kulcsfontosságú területet, és kikéri az érdekeltek véleményét a jogszabályi változtatások lehetőségeiről. A felvetett témák között vannak a következők:

  • Szükség van-e a jelenlegi eljárások egyszerűsítésére, különösen a kisméretű helyi és regionális hatóságok esetében? Hogyan hajtható ez végre ésszerűen, az átláthatóság és az ajánlattevők közötti megkülönböztetésmentesség alapvető garanciáinak veszélyeztetése nélkül?
  • Hogyan csökkenthetjük a gazdasági szereplőket, főként a kkv-kat érintő bürokráciát? Hogyan könnyíthető meg az európai határokon belüli ajánlattétel?
  • Mely feltételek mellett kellene mentesíteni az állami szervek között létrejött szerződéseket az EU közbeszerzési szabályainak alkalmazása alól?
  • Kell-e módosítani az EU közbeszerzési szabályait annak érdekében, hogy más szakpolitikai célkitűzések, például az innováció elősegítése vagy környezetvédelmi és szociális megfontolások nagyobb mértékben figyelembe vehetők legyenek? Legyenek-e például olyan kötelezettséget előíró európai uniós szabályok, miszerint csak bizonyos környezetvédelmi feltételeket teljesítő termékek vásárolhatók meg, vagy a költségvetés egy részét el kell különíteni innovatív termékek és szolgáltatások számára? Az általános gazdasági érdekű szociális szolgáltatások beszerzésére vonatkozóan szükség van-e testreszabottabb szabályokra a szolgáltatások sajátosságaihoz való jobb illeszkedés érdekében?
  • Szükség van-e szigorúbb szabályokra vagy jobb biztosítékokra a részrehajlás, korrupció vagy összeférhetetlenség megelőzése érdekében?
  • Hogyan garantálható a beszerzési piacokon a hatékony verseny? Hogyan kerülhető el például a domináns beszállítók kialakulása, az ajánlattételi összejátszás vagy az ajánlattevők közti piacfelosztás?
  • Hogyan javítható az európai vállalkozások bejutása harmadik országok közbeszerzési piacaira?

Kapcsolódó kezdeményezések és további lépések

E zöld könyv mellett a Bizottság jelenleg átfogó utólagos értékelést végez a jelenlegi európai közbeszerzési szabályok eredményességéről és költséghatékonyságáról.

Az értékelés és a zöld könyvön alapuló konzultáció eredményeinek megtárgyalására a 2011. június 30-ára, Brüsszelbe tervezett, közbeszerzési reformmal foglalkozó magas szintű konferencián kerül sor. Ezt követően a Bizottság megfelelő jogalkotási javaslatokba foglalja az eddigi munka minden eredményét.

Háttér-információk

Az EU közbeszerzési szabályai olyan szerződés-odaítélési eljárásokat írnak elő, amelyek egy bizonyos összeg feletti közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan átláthatóságot, egyenlő hozzáférést és tisztességes versenyt biztosítanak az európai beszerzési piacon. A közbeszerzés jelenlegi európai uniós jogi kerete, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv a legutóbbi lépés az 1971-ben indult hosszú fejlődésben. Az irányelvek célja elsődlegesen annak biztosítása, hogy a gazdasági szereplők élvezhessék az alapvető szabadságokat (az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad mozgását).

A zöld könyvre adott válaszokat a következő címre kell küldeni:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu legkésőbb 2011. április 18-ig.

A zöld könyv az alábbi internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Az EU közbeszerzési politikájáról az alábbi internetcímen talál további információt:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm