Lezajlott a "Jövő Internet" Szakmai Nap

Jövő Internet Szakmai Napot tartott a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2010. december 9-én az új generációs Internet technológia és hálózat kifejlesztésére irányuló nemzetközi programok, továbbá a kapcsolódó hazai K+F tevékenység áttekintésére. A rendezvényen elismert hazai kutatók vitatták meg a következő generációs Internet hálózat kutatására és fejlesztésére irányuló nemzetközi törekvéseket, különös tekintettel az Európai Unió kapcsolódó K+F programjaira, kezdeményezéseire és a kapcsolódó magyar kutatások helyzetére.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az elmúlt 30 évben az Internet jelentős változásokat indított el az élet minden területén. A korábban tisztán akadémiai hálózatból az Internet az információs társadalom világméretű infrastruktúrájává vált. A ’70-es években megtervezett eredeti rendszer napjainkban már egyre kevésbé felel meg a kor technológiai követelményeinek és a felhasználók igényeinek. Ahhoz, hogy az Internet a 21. század globális infrastruktúrájává váljon és betölthesse funkcióit, a jelen technológiai bázisán új megoldásokra van szükség.

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít az új generációs Internet kutatásoknak a 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramban (FP7), és több kezdeményezést és kutatási programot is elindított, amelyekben magyar kutatók is részt vesznek.

A rendezvényen dr. Csermely Péter a SOTE professzora, a Bölcsek Tanácsának tagja arról beszélt, hogy milyen összefüggések fedezhetők fel az Internet és a biológiai, illetve molekuláris rendszerekben található hálózatok között, és milyen tanulságokat vonhatunk le az élő rendszerek viselkedéséből más hálózatokra nézve. A technikai lehetőségeket, korlátokat és trendeket áttekintő előadások azt vizsgálták: a jövő Internet hálózata a jelenlegitől teljesen eltérő, új technológiai alapokon nyugvó hálózat lesz vagy inkább a meglévő hálózati technológiák továbbfejlesztésével, evolúciós módon alakul majd ki. Megvitatásra kerültek a biztonsági, illetve személyiségi jogi problémákkal kapcsolatos kérdések is, ami már napjainkban is a világháló egyik akut kérdése. Dr. Bakonyi Péter, az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese előadásában röviden bemutatta a jövő Internet területén folyó magyar kutatócsoportok tevékenységét és jövő Internet kutatásaira vonatkozó hazai kezdeményezést.

Németh Vilmos, az NKTH főosztályvezetője előadásában hangsúlyozta, hogy a jövő Internet egy új technológiai folyamat kezdete, amely 10-15 éven belül jelentős hatással lesz nemcsak a műszaki fejlődésre, hanem az egyes országok gazdaságára és társadalmára is. A kifejlődőben lévő új paradigma sok lehetőséget kínál a magyar kutatók és vállalkozások számára is, amelyet azonban csak akkor tudunk kihasználni az ország javára, ha erősítjük a hazai kutatásokat és a nemzetközi együttműködéseket ezen a területen. Az NKTH bekapcsolódott az EU több, jövő Internettel foglalkozó K+F projektjébe. Ennek eredményeként, a magyar EU elnökség K+F programjának keretében 2011. május 16-19. között, az NKTH támogatásával Future Internet Week rendezvényre kerül sor, amely magába foglalja, többek között a Future Internet Assembly (FIA), a FIRE Event, az Internet of Things Conference rendezvényeket, amelyeken a jövő Internet K+F trendjeiről és az EU K+F programjainak előrehaladásáról számolnak be az ipar, valamint az akadémiai szféra jeles képviselői.

Forrás: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal