Még érkezhetnek javaslatok a Digitális Magyarország Program vitairatára

2010. november 17. szerda, 01:05 • Infoter.eu
Dr. Nyitrai Zsolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkára, az Informatika a Társadalomért Konferencián tartott előadásában a Digitális Magyarország vitairatot egy szakmailag és politikailag jól védhető alapvetésnek nevezte, amely alkalmas arra, hogy ez alapján társadalmi és szakmai párbeszéd kezdődjön a Kormány új infokommunikációs stratégiájáról. Az államtitkár a dokumentum európai uniós hátteréről, az EUROPA 2020 stratégiáról és a Bizottság Digitális Menetrendjéről is tájékoztatást adott, és kiemelte, hogy az Európai Unió is kiemelten kezeli az infokommunkiációs szektort.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A 2011-es magyar elnökséggel kapcsolatban beszámolt arról, hogy személyesen fogja elnökölni az európai távközlési miniszterek tanácsát. Ezzel kapcsolatban két fontos teendője lesz a magyar kormánynak: az ENISA (European Network and Information Security Agency) ügynökség ajánlásai szerinti információbiztonsággal kapcsolatos szabályozási háttér kidolgozása és a rádiospektrummal kapcsolatos feladatok ellátása.

A vitairattal kapcsolatban kifejtette, hogy a leendő program hívószavai az állampolgár tekintetében az esélyegyenlőség, az életminőség javítása és a jólét elérése, a vállalkozások tekintetében a versenyképesség és az innováció; az állam tekintetében az olcsóság, átláthatóság és optimálisabb működés. A program fő céljaként jelölte meg, hogy az IKT szektor bevonásával egy versenyképes és gyarapodó, digitálisan megújuló Magyarországot hozzunk létre.

A konkrét intézkedési tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2014-ig 1 millió fővel kívánják csökkenteni a digitálisan írástudatlanok számát, szeretnék megduplázni és 2 millió főre növelni az e-ügyintézésben résztvevők számát; terveik szerint bevezetik az eReceptet, az eTaj kártyát és az egységes állampolgári kártyát.

Az Elektronikus Közigazgatási Operatív Programmal kapcsolatban elmondta, hogy újra lehet majd pályázni, összesen 53 milliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre. Az uniós elvárással kapcsolatban - miszerint 2013-ig 100 %-os szélessávú lefedettséget kell biztosítanunk - elmondta, hogy még keresik a konkrét megoldást és várják a javaslatokat ezzel a kérdéssel kapcsolatban is.

Az állam működésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a működést olcsóbbá kívánják tenni, a bürokráciát pedig csökkenteni szándékoznak az IKT eszközök igénybevételével. Az informatikai kormányzatot konszolidálni fogják, a megvalósítás három fő területre terjed ki: szerver - szerver terem, alkalmazás és hálózati konszolidáció.

Az államtitkár beszámolt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség megalakításának tervéről is, amely szervezetnek az állami informatikai fejlesztési projekteket kell összefognia és menedzselnie.

Az államtitkár zárszavában elmondta, hogy a Digitális Menetrendről még számos konzultációt fognak tartani, de kiemelte, hogy ötpárti egyeztetést is kezdeményeznek a tervezetről és Brüsszelben egy belga magyar együttes kormányülés után Neelie Kroes biztos asszonnyal és az EU parlament informatikai és távközlési albizottságával is ismertetni fogják a Digitális Magyarország programtervezetet.

Végezetül beszámolt arról a több mint száz e-mailben érkezett javaslatról, véleményről is amelyet az iktstrategia@nfm.gov.hu e-mail címre küldtek, és arra buzdított mindenkit, hogy a nyilvános konzultációból hátra levő másfél hétben még véleményezzék a vitairatot.

Kapcsolódó dokumentumok, hírek:

EU Bizottság - Digitális Menetrend

Elindult a Digitális Magyarország Program társadalmi vitája

2013-ig az Európai Unió minden lakosának szélessávú hozzáférést kell biztosítani