Megjelent a közhiteles címregiszter kialakítása érdekében kiírt felhívás

2012. szeptember 3. hétfő, 12:24 • NFÜközhiteles címregiszter, ÁROP-1.2.12
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Közhiteles címregiszter kialakítása” című, ÁROP-1.2.12 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 950 millió forint. A projektjavaslat benyújtására 2012. augusztus 31. és 2012. szeptember 30. között van lehetőség. A közhiteles Címregiszter projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi környezetének, igazgatási folyamatainak és egy teljes, közhiteles címnyilvántartásnak a megvalósítása. Ez a cél illeszkedik az egységes közigazgatás kialakításának céljához és az ÁROP fő célkitűzéséhez is – miszerint az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát növelni kell.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Magyarországon a közigazgatás jelenleg nem rendelkezik egységes, közhiteles az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A címek, a különböző címnyilvántartások változtatásai és a kapcsolódó folyamatok nem egységes szellemben készültek. Ezekről különböző, elkülönült jogszabályok rendelkeznek, ezért a címkezelés jelenleg nem egységes, nem teljes, ugyanakkor egyes részeket tekintve redundáns. A mester nyilvántartás hiányából, illetve eltérő szervezeteknél végrehajtott párhuzamos feladatokból adódóan többlet teher rakódik a közigazgatásra és az állampolgárokra, melyet az Államreform Operatív Program keretében megvalósítandó Címregiszter projekt megújít, levéve ezáltal a többlet terheket a közigazgatás szereplőiről. A közhiteles Címregiszter projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi környezetének, igazgatási folyamatainak és egy teljes, közhiteles címnyilvántartásnak a megvalósítása. Ez a cél illeszkedik az egységes közigazgatás kialakításának céljához és az ÁROP fő célkitűzéséhez is – miszerint az igazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott szolgáltatások színvonalát növelni kell.

A projekt eredményeként egy egységesített jogszabályi háttér, a közhiteles cím elsődleges változásainak egységesített kezelése és egy központi mester címadat nyilvántartás jön létre. Az adatfeltöltés tekintetében a címregiszter csak a meglévő közhiteles nyilvántartások - személyi adat- és lakcímnyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás – adataira épít, adatok a címregiszterbe csak ezekből a nyilvántartásokból kerülhetnek be. Elemzési feladatok elvégzéséhez a projekt szakaszban további nyilvántartások is felhasználásra kerülnek – ilyen pl. a nem közhiteles, de valóság közeli postai címnyilvántartás – melyek segítségével a meglévő közhiteles nyilvántartások egyezősége, pontossága, teljessége kerül megvizsgálásra.

A Címregiszter nyilvántartás adatai közvetlen vagy közvetett módon lesznek elérhetőek a közigazgatás szereplői részére és fokozatosan válnak az egyes nyilvántartások referencia adataivá. A címregiszter egységes felületet biztosít az adatok bevitelére és közvetlen kapcsolatban áll az ingatlan-nyilvántartással, valamint a Személyi adat- és lakcímnyilvántartással. A címadatok további elterjesztése a közigazgatás további szereplői részére közvetett szolgáltatások formájában történik, ahol az adatszolgáltatás csak valamilyen címhez kapcsolt további adattal lesz biztosított. Ilyen szolgáltatandó adat lesz az ingatlanhoz kapcsolódó cím – cím és geokoordináta együttese – továbbá a Személyi adat- és lakcím, azaz a személy neve és lakcíme. A projekt eredményeként létrehozandó címszabvány pedig a formátum egységesítésével segíti a mester címadatok jövőbeni
elterjesztését.

Az adatminőség fenntarthatóságát a címkezelés – jogi szabályozás által is megerősített - egységesítése fogja biztosítani. Ezzel a szabályozott kerettel biztosítható a közigazgatás hatékonyabb működése, az állampolgárok felé jobb minőségű közszolgáltatások biztosítása, valamint így növelhető az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás. A fenti, átfogó közigazgatási célok eléréséhez a projekt egy kezdeti, biztos alapot nyújt azáltal, hogy a felhasználók számára a pontos, teljes és közhiteles címek elérhetőek lesznek, azonban a projekt terjedelme nem biztosítja valamennyi közigazgatási szereplő részére a közhiteles Címregiszter adataira való azonnali áttérést. A projekt a Címregiszter alapját képező két fő nyilvántartást, a személyi adat- és lakcímnyilvántartást és az 5 ingatlan-nyilvántartást aktualizálja, a kapcsolódó adatbázisok később, pályázat keretében csatlakozhatnak rá a Címregiszterre. A projekt az alap-címadatok nyilvántartását hozza létre, valamint azokat az eljárásokat és szabványokat, amelyek egyrészt biztosítják ezen adatok frissülését és az adatminőség fenntartását, másrészt lehetővé teszi más intézmények számra a szabvány szerinti csatlakozást, rendszereik illeszthetőségét.

A projekt a már megvalósult adatbázis-összeköttetéseket is figyelembe veszi, ezekre is épít.

Kapcsolódó dosszié: EKOP és ÁROP pályázatok