Megjelent az „E-befogadás” kiemelt felhívás

2012. december 20. csütörtök, 08:20 • www.nfu.huÚj Széchenyi terv, e-befogadás,
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az ”E-befogadás” című, EKOP-2.1.16 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 1 milliárd forint. A projektjavaslat benyújtására 2012. december 19. és 2013. január 17. között van lehetőség.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
Kapcsolódó dokumentumtárak

EKOP-2.1.16 E-befogadás

Háttér


A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az e-befogadás programoknak elsősorban az IKT eszközökhöz való tényleges hozzáférést és használatot kell elősegíteniük. Ennek érdekében ki kell építeni az IKT eszközök fizikai hozzáférési hálózatát – figyelembe véve a kiemelt célcsoportok technológiai igényeit és szociális hátterét –, elengedhetetlen a tényleges használatot korlátozó kognitív gátak leküzdéséhez szükséges képzések, ismeretek átadása, a kiemelt célcsoportok számára releváns tartalmak és tájékoztató anyagok összeállítása, a technológiai eszközökkel szembeni bizalom megerősítése, a helyi gazdasági, kulturális értékek megjelenítése.

Ennek a kihívásnak megfelelve, a társadalmi befogadást elősegítendő befogadó e-közigazgatás részpolitika gyakorlati megtestesítéseként fogalmazódik meg az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programon belül az E-befogadás projekt.

Az online kormányzati, közigazgatási és egészségügyi szolgáltatások csak lassan terjednek el Magyarországon, ami jelentősen késlelteti a költséghatékony, a milliárdokban mérhető megtakarítást eredményező online szolgáltatások megfelelő mértékű elterjedését. Mindez alapvetően visszaveti az egész ország versenyképességét, állapítja meg a kormány Digitális Megújulás Cselekvési Terve.

A Magyary Program is kiemeli, hogy az állam és az állampolgárok viszonyát jelentős mértékben befolyásolják az elektronikus megoldások, viszont az állam még alig-alig teremtette meg ennek lehetőségét a saját szolgáltatásaiban. Különösen nagy gondot jelent az elégtelen ügyfél-tájékoztatás, ami az emberek kiszolgáltatottságához vezet.

A közigazgatás hatékonyságát és minőségét nagymértékben javították az elmúlt évek e-közigazgatási fejlesztései, az ügyfél-oldali szolgáltatások elektronikus úton történő elérhetőségei, ugyanakkor ezeknek az új lehetőségeknek a megismertetését, népszerűvé tételét csak néhány projekt vállalta fel olyan társadalmi csoportok, rétegek körében, akik nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben részesei, haszonélvezői az információs társadalomnak. Az e-közigazgatás fejlesztésében fejlettebb országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a közigazgatási folyamatok és szolgáltatások elektronizálása automatikusan nem jár együtt a felhasználók számának bővülésével. Márpedig a befektetések, fejlesztések gazdasági-társadalmi megtérülése csak akkor realizálható, ha az e-szolgáltatásokat minél nagyobb arányban veszik igénybe a lakosság és a vállalkozások körében. Az EKOP 2. prioritás célkitűzéseihez közvetlenül kapcsolódva, a projekt a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést segíti elő, a más projektek eredményei által elérhetővé vált e-közigazgatási lehetőségek és szolgáltatások állampolgárokhoz való eljuttatását segíti elő.

Összegzésül, az E-befogadás projekt az EKOP célkitűzéseit az alábbi területeken segíti elő:

• ügyfélközpontú megközelítés elősegítése,

• a már rendelkezésre álló e-közigazgatási szolgáltatások lehetőségeinek megismertetése, elérhetővé tétele az állampolgárok számára,

• az e-közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségi szempontjainak érvényesítése,

• a közösségi hozzáférési helyek lehetőségeinek bővítése,

• az elsődleges digitális megosztottság csökkentése,

• az állampolgárok tájékoztatásával és figyelemfelhívással a felhasználói készségek javítása,

• kiemelt célcsoportoknál az e-közigazgatás igénybevételéhez szükséges ismeretek, képességek növelése.