Módszertani megújulás tapasztalható a köznevelésben és a pedagógusok mindennapi munkájában

Interjú Kisfaludy László, köznevelésért felelős helyettes államtitkárralx

2021. június 5. szombat, 07:21
Június 10-én az online Infoparlament délelőtti előadásai után délután kerekasztal beszélgetések következnek. A témák közül most sem maradhat ki az oktatás. Az beszélgetés előzményeként, Kisfaludy László, köznevelésért felelős helyettes államtitkárt kértük fel arra, hogy értékelje az elmúlt egy évet az oktatás szemszögéből.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

- Infotér: Kérem, értékelje a járvány kirobbanása óta eltelt egy évet oktatási szempontból!

- Kisfaludy László: A koronavírus járvány a világ összes oktatási rendszere számára hatalmas kihívást jelentett, és eltérő felkészültségi szinten találta a különböző országokat. Senki nem kívánta ezt a helyzetet, amibe kerültünk, hiszen vitathatatlan, hogy – különösen a legifjabb korosztályokban, az óvodában és az általános iskola alsó tagozatán – hatalmas jelentősége van pedagógiai szempontból a személyes jelenlétnek és a közösségi együttlétnek, ugyanakkor úgy vélem, összességében pozitívan értékelhető a tantermen kívüli, digitális munkarend működése és az egész magyar köznevelés teljesítménye a járvány időszakában.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt években jelentős fejlesztések valósultak meg a digitális oktatás peremfeltételeinek megteremtése érdekében. Ma a köznevelési és szakképzési intézményekben mintegy 350 ezer digitális eszköz van használatban, a felmérések szerint a magyar tanulók és családjuk több mint 90 százaléka rendelkezik otthonában számítógéppel és internettel, és általában is, a hazai internet-szolgáltatás minősége európai mércével mérve is kiválónak mondható. Fontos azt is kiemelni, hogy a Kormány a nagy internetszolgáltatókkal is egyeztetéseket folytatott, ennek eredménye lett az ingyenessé tett oktatási célú internethasználat. Ez a meglévő alap infrastruktúra nélkülözhetetlen volt a digitális munkarendre való áttérésben. Természetesen, a kedvező általános kép mögött vannak bizonyos egyenlőtlenségek, főleg a hátrányos helyzetű településeken és családokban okozott nagy kihívást az elmúlt bő egy év. Az oktatásirányítás ezt a kihívást több tízezer új digitális eszköz, számítógép, notebook, tablet beszerzésével és szétosztásával igyekezett a fenntartókkal közösen megoldani. Kiemelkedően hasznosnak bizonyultak a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető okostankönyvek, amelyek interaktív, játékos feladataik, önellenőrzést segítő kérdéseik, látványos videóik révén elősegítették a tanulók eredményes otthoni felkészülését és az online órákon való közös munkát.

Az infrastruktúrán és a korszerű digitális tartalmakon túl fontos volt, hogy számos különféle platform állt rendelkezésre, ahol a pedagógusok feladatokat tudtak készíteni, kiadni. A kezdetben néha a tanulóknak azért nehézséget is okozó módszertani sokszínűség fokozatosan tisztult le, és a legtöbb intézmény az idei tanévre már egy-két, jól használható, nagy kapacitású platformra helyezte a digitális oktatást. Mindenképpen szeretném kiemelni azt a példátlan ütemű módszertani fejlődést, amely a pedagógustársadalom egy jelentős részét kisebb vagy nagyobb mértékben, de megérintette és elérte. A tanárok, tanítók és természetesen az iskolapszichológusok, óvodapedagógusok és minden segítő munkakörben dolgozó kolléga lelkes, elhivatott munkája elengedhetetlen volt a digitális munkarend működéséhez. Én ezúton is szeretném megköszönni nekik azt az elkötelezettséget, tanulni vágyást és alkalmazkodóképességet, amellyel ezt a mindannyiunk számára nehéz helyzetet fogadták és ahogyan megbirkóztak vele.

Munkájuk eredménye, és ezért elsősorban őket illeti a köszönet és elismerés, hogy a bukások száma még csökkent is az elmúlt tanévben, az érettségi vizsgák eredményei megfeleltek a korábbi évek átlagának, és az idei középiskolai felvételi vizsgák átlageredménye sem tér el érdemben a megszokottól. A mostani, 2021. május-júniusi érettségi vizsgák még tartanak, így az eredményekről csak később tudok majd beszámolni, de bízom benne, hogy magas szintű felkészültségről tesznek tanúbizonyságot az érettségizők.

- Infotér: Mi az, amit véleménye szerint meg fogunk tartani a megszerzett tapasztalatok alapján?

- Kisfaludy László: Feltétlenül pozitív az a hatalmas módszertani megújulás, ami a köznevelésben és a pedagógusok mindennapi munkájában kézzelfogható, tapasztalható. Rengeteg tanár „érzett rá az ízére” annak, hogy digitális technológiákat, digitális pedagógiai módszereket és eszközöket hogyan lehet a gyakorlatban beépíteni az oktató-nevelő munkába. Ugyanakkor fontos annak tisztázása, hogy önmagában az IKT-eszközök használata még nem jelent digitális oktatást. Egy okoskijelző használata vagy mondjuk egy oktatási célú animáció levetítése a szemléltetésben, a megértésben tud segíteni, de az újdonság varázsa hamar szertefoszlik a tanulók számára, akiknek a figyelmét – ez generációs sajátosság – egyre nehezebb tartósan lekötni, és attól, hogy a pedagógus a digitális eszköz mellett állva beszél, még nem válik interaktívvá az óra. Ezért a jövőben a nagy lökést kapott módszertani megújulást rendszerszinten kell folytatni a pedagógusképzés és továbbképzés rendszerén keresztül, annak érdekében, hogy a digitális eszközök és pedagógiai megoldások ne öncélúan, hanem a pedagógiai céloknak alárendelve jelenjenek meg. Ezáltal lehet megtalálni a helyes arányokat – ami talán a legnehezebb – a hagyományos ismeretátadás, a különböző interaktív, kollaborációs tevékenységek, illetve a kreativitást, felelősségvállalást kiválóan fejlesztő önálló tanulói munka között.  

Szintén rendszeresen használjuk majd a jövőben a digitális tartalmakat és a jelenléti munkába is könnyen beilleszthető, játékos számonkérési, ismeretellenőrzési módszereket. Nem véletlen, hogy nemcsak szeretnénk az NKP-n elérhető digitális tartalmak körét tovább bővíteni, hanem egy újabb módszertani szintlépés azt is el akarjuk érni, hogy még inkább élményszerűvé váljon általuk a tanulás akár otthon, akár a közösségben. A pedagógusok ösztönzése is kiemelt cél, hogy maguk is gondolkozzanak ezeknek a meglévő vagy akár általuk létrehozható digitális tartalmaknak, óravázlatoknak, feladatterveknek a kidolgozásán, a pedagógiai munkába való beillesztésén, osszák meg egymással az ötleteiket, jógyakorlataikat, amint ezt tették a pandémia idején is.

- Infotér: Mi az, ami egészen biztosan nem marad velünk?

- Kisfaludy László: A személyes jelenlét, a pedagógus közvetlen irányítása, támogatása, útmutatása mindenekelőtt a legkisebbeknél nélkülözhetetlen. Egy adott közösség normáinak követését elsajátítani, az együttélés szabályrendszerét megismerni leginkább együtt, közösségben lehet. Ezért abban bízom, hogy a jövőben nem kényszerülünk a hálószobákba, a kamerák elé állandó jelleggel. Szintén remélem, hogy a következő években már az érettségi vizsgák is hagyományosan, szóbeli és írásbeli vizsgarészekkel tudnak majd megvalósulni. Az elmúlt két alkalommal a járványhelyzet miatt ugyan indokolt volt, hogy a nagy kontaktusszámmal járó szóbelik helyett a talán jobban összemérhető, objektívebb írásbeli vizsgákra kerüljön csak sor, de a szóbeli kommunikáció minősége, a verbális kifejezőkészség szintén fontos része egy ember felnőtté, „éretté” válásának.