Nemzeti konzultáció az elektronikus hírközlési szabályozás átfogó felülvizsgálatáért

2010. október 14. csütörtök, 02:43 • http://www.nfm.gov.hu/sajtoszoba/ujdonsagok2/Kozlemeny_10_12.html
A piaci szereplők, civil és szakmai szervezetek közel 60 képviselője vett részt a „Nemzeti konzultáció és megújuló jogszabályok a sikeres infokommunikációért” egyeztetéssorozat második találkozóján 2010. október 11-én, Budapesten. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Infokommunikációért felelős államtitkársága által szervezett eseményt Vasváriné Dr. Menyhárt Éva, a szaktárca hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg és vezette. A konzultáción a hatékonyan működő elektronikus hírközlési versenypiac és a szolgáltatók közti kapcsolatokat tekintették át.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A helyettes államtitkárság szakértője bevezető előadásában kifejtette, hogy az elektronikus hírközlési törvényben és kapcsolódó rendeleteiben tervezett változtatások várhatóan nem érintik majd a piacszabályozás alapelveit és fő eszközeit, ám új hangsúlyokat fogalmaznak meg és számos módosítást kezdeményeznek. Az előírások frissítése és finomhangolása a szándékok szerint hatékony és rugalmas frekvenciagazdálkodás megvalósítását, az innováció és befektetések támogatását és védelmét, az infrastruktúra alapú verseny ösztönzését teszi lehetővé. Új megoldásként szimmetrikus hozzáférési kötelezettségeket szab meg a szűk keresztmetszetet jelentő infrastruktúraelemekhez. (Ld. a konzultáció bevezető előadásához készült prezentációt:

www.nfm.gov.hu/feladataink/infokommunikacio/megujulo_jogszabalyok/kapcsolodo_anyagok).

A megbeszélésen szó esett egyebek mellett a piacszabályozás módosításának motivációiról, irányairól és eszközeiről, a hatékony és rugalmas frekvenciagazdálkodásról, valamint a verseny és a technológiafejlődés miatt szükséges módosításokról is.

Az NFM Infokommunikációért felelős államtitkársága az egyeztetéseket az elektronikus hírközlési szabályozással kapcsolatos elképzelések megvitatása, a vélemények megismerése céljából indította, témacsoportonkénti bontásban. A konzultáció kettős célt szolgál: egyrészt az uniós jogharmonizációs kötelezettség sikeres teljesítését, másrészt a hazai elektronikus hírközlési szabályozás átfogó, stratégiai szempontokat tükröző felülvizsgálatát.

A következő konzultáció témája: „Támogató hatékony szabályozás, korszerű technológia, innovatív üzleti környezet”.

A szervezők az infokom2010@nfm.gov.hu címre továbbra is várják az észrevételeket, javaslatokat.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kommunikációs Főosztály