Online konzultáció az e-egészségügyről

Az Európai Bizottság arról kívánja megtudni a polgárok és egyéb érdekelt felek véleményét, hogy hogyan tudja az EU az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával az egészségügy minőségének és hatékonyságának javulását elősegíteni. Az e-egészségügy sohasem fogja kiváltani az emberi tényezőt, de lehetővé tudja tenni az egészségügyi dolgozók számára, hogy több időt szenteljenek a betegekkel való közvetlen kapcsolattartásra. Az e-egészségügy népszerűsítése az európai digitális menetrend kulcsfontosságú célja. Az online nyilvános konzultáció 2011. május 25-ig tart. A válaszokat felhasználják a 2012–2020-as e-egészségügyi cselekvési terv előkészítése során; a Bizottság a tervet 2011 vége előtt fogja bemutatni.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Olyan időszakban, amikor az embereknek és a kormányoknak is minden euróra oda kell figyelniük, az e-egészségügy hozzájárulhat az egészségügyi rendszerek hatékonyságának fejlesztéséhez, ösztönözheti a gazdaságot, valamint növelheti a betegek önállóságát is. Szívesen fogadok minden véleményt arról, miként fordítható az e-egészségügy valamennyiünk javára.”

A Bizottság felkér minden érdekelt felet, többek között az egészségügyi szakértőket és a betegeket, hogy számoljanak be az e-egészségügy legfontosabb előnyeiről, a széles körű kiépítést akadályozó főbb gátló tényezőkről és azokról a tevékenységekről, amelyeket az Európai Bizottságnak végre kell hajtania azok leküzdésére. Ezenfelül az érdekeltek is megoszthatják nézeteiket az interoperabilitást javító bevált módszerekről, az innováció támogatásának legjobb módjairól, valamint arról, hogy a Bizottság miként kezelje az e-egészségüggyel kapcsolatos jogi kérdéseket.

A kérdőív kifejezetten a következő célokról kíván véleményt kapni:

az e-egészségügy előnyeire és lehetőségeire való fogékonyság növelése

az e-egészségügyi technológiák interoperabilitásával összefüggő problémák kezelése

az e-egészségügy jogbiztonságának javítása

az e-egészségügy terén folyó innováció és kutatás támogatása.

A küszöbön álló 2012–2020-as e-egészségügyi cselekvési terv lehetőséget fog teremteni arra, hogy az első ilyen, 2004-ben útnak indított cselekvési terv (lásd IP/04/580) tevékenységeire támaszkodjunk. Az új cselekvési terv egy lépéssel előbbre kívánja vinni a tevékenységeket és kidolgozza az európai e-egészségügy hosszabb távú koncepcióját, az európai digitális menetrend, valamint az Innovatív Unió és az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség keretében.

A kérdőív a Bizottság segítségére lesz annak felmérésében, hogy javasolt szakpolitikai célkitűzései technikailag megvalósíthatók-e, a gyakorlatba átültethetők-e és összhangban vannak-e az érdekeltek elvárásaival. A válaszokat, amelyeket felhasználnak majd a 2012–2020-as e-egészségügyi cselekvési tervhez, 2011. május 25-ig kell elküldeni.

Előzmények

Az Európai Bizottság több mint 20 éve hajt végre beruházásokat az e-egészségügy terén folytatott kutatásba. Az első e-egészségügyi cselekvési terv 2004. évi útnak indítása óta a Bizottság célzott szakpolitikai kezdeményezések kifejlesztésén fáradozik, amelyek célja az e-egészségügyi technológiák EU-szerte történő, széles körű elfogadásának támogatása.

Az EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiájának részeként 2010-ben két úttörő kezdeményezést, az európai digitális menetrendet és az Innovatív Uniót indítottak útnak. Mindkét kulcsfontosságú kezdeményezés jelentős szerepet szán az e-egészségügy számára: az európai digitális menetrend számos célzott e-egészségügyi tevékenységet és célkitűzést tartalmaz a fenntartható egészségügy, valamint a méltóságteljes és független életvezetés IKT-alapú támogatására irányuló szélesebb körű stratégia részeként. Az Innovatív Unió stratégiája bevezeti az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség kísérleti szakaszának koncepcióját, amelyet 2011-ben indítanak el.

A 2012–2020-as e-egészségügyi cselekvési tervről szóló nyilvános konzultáció az alábbi weboldalon olvasható:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm

A digitális menetrenddel foglalkozó weboldal címe:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes weboldala: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Kövesse Neelie Kroes bejegyzéseit a Twitteren is: http://twitter.com/neeliekroeseu