Radikális változások az uniós projektek felgyorsításának érdekében

2012. szeptember 26. szerda, 08:00 Magyar Közlöny • TIOP, TÁMOP, NFÜ, NFM, kormányhatározat, GOP, EKOP, ÁROP
A Kormány 1345/2012. számú határozatában felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy alakítson ki a kormányzati informatika területén egyszemélyi felelősséget a projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében, továbbá azon projektek esetében, ahol a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez képest az elmaradás 30%-nál nagyobb mértékű, kezdeményezze a támogatási szerződéstől való elállást és a forrás átcsoportosítását. A kormányhatározat ezen pontjai az EKOP és az ÁROP projektekre vonatkoznak, de a GOP, TÁMOP és TIOP operatív programok vonatkozásában is fontos változásokat fogalmaz meg a döntés.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A Kormányhatározat teljes szövege:

1345/2012. (IX. 7.) Korm. határozat

az európai uniós szabad források felhasználásához szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. az Államreform Operatív Program tekintetében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a program végrehajtása során az akciótervben szereplő ütemezéstől, illetve tartalomtól (vállalt indikátortól) való legalább 30%-os eltérés esetében kezdeményezze az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosítását a nem teljesítő projektek cseréje érdekében,

b) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve alapján állítson fel tartaléklistát annak érdekében, hogy nem teljesítő projektek cseréjére lehetőség legyen,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: folyamatos

2012. szeptember 15.

2. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében

a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy alakítson ki a kormányzati informatika területén egyszemélyi felelősséget a projektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében,

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert azon projektek esetében, ahol a támogatási szerződésben vállalt ütemezéshez képest az elmaradás 30%-nál nagyobb mértékű, kezdeményezze a támogatási szerződéstől való elállást és a forrás átcsoportosítását,

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében szereplő valamennyi konstrukció esetében a végleges szakmai tartalmat haladéktalanul küldje meg a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

3. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program tekintetében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a vállalkozások komplex fejlesztése prioritás túlvállalási folyamatának elindítására és az akcióterv módosított változatának a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére történő benyújtására,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

4. a Társadalmi Megújulás Operatív Program tekintetében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – ha az emberi erőforrások minisztere 30 napon belül szakmai javaslatait nem adja át, úgy – állítsa össze és nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 3–6. prioritásának módosítását, különös tekintettel a forráshiányos konstrukciók forrásainak biztosítására, az új konstrukciók számának csökkentésére és a gyors forrásfelhasználást biztosító, rövid megvalósítási idejű projektek támogatására,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. szeptember 30.

5. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program tekintetében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – ha az emberi erőforrások minisztere 30 napon belül szakmai javaslatait nem adja át, úgy – állítsa össze és nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. és 3. prioritásának módosítását, különös tekintettel a forráshiányos konstrukcióknál a megfelelő forrás biztosítására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. szeptember 30.

Kapcsolódó dosszié: EKOP és ÁROP pályázatok