Trócsányi László a médiaszabályozásról tárgyalt

2015. június 21. vasárnap, 10:59 • www.kormany.hu
Trócsányi László miniszter Velencében részt vett a Velencei Bizottság 103. plenáris ülésén. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete a magyar médiaszabályozásra és a reklámadóra vonatkozó szabályokat vizsgálta. A Bizottság harmincoldalas szakértői véleménye elismerte a magyar médiaszabályozás fejlődését és további, leginkább a jogszabályok hatékonyabb alkalmazhatóságát szorgalmazó ajánlásokat fogalmazott meg.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Trócsányi László korábban levélben juttatta el a jelentéstervezetre vonatkozó módosító javaslatait Thomas Markert, a Velencei Bizottság titkára számára. A plenáris ülést megelőzően, június 18-án tartott tanácskozáson a raportőrök a módosító javaslatok többségét elfogadták, továbbá konzultációs lehetőséget ajánlottak fel az igazságügyi miniszter számára.

A plenáris ülésen Trócsányi László megköszönte a Bizottság alapos munkáját és a megfogalmazott ajánlásokat. Idézte Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára által 2013. január 29-én tett nyilatkozatot, amelyben elismerte a magyar médiaszabályozás jelentős fejlődését. Az egyébként New Yorkban tartózkodó Jagland főtitkár – egyes magyar sajtóértesülésekkel ellentétben – nem vett részt az ülésen.

Trócsányi László felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy a Kormány és ő személyesen is nyitott az ellenzékkel való párbeszédre. Üdvözölte a Bizottság által elfogadott módosításokat, így azt, hogy elismerték az arányosság elvének az Alaptörvényben való rögzítettségét, a Médiatanács ajánlásait illetően kérésünkre kiegészítették a szöveget a társszabályozás keretében elfogadott magatartási kódexekre történő utalással, az interjúk visszavonására és az újságírói forrásvédelemre vonatkozó megállapításokat felülvizsgálták és enyhítették, a Médiatanács összetételére tett kifogásokat több helyen is újragondolták, és elismerték, hogy a testület tagjainak magas szakmai elvárásoknak kell megfelelniük a gyakorlatban. Bekerült továbbá a szövegbe az a tény is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egy esetben sem vizsgálta a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényeket.

Trócsányi László felszólalását a DGAP Német Külkapcsolati Tanács „Magyarország a médiában 2010-2014” című jelentésében foglalt megállapításokkal zárta. A világhálón is elérhető jelentésben a szakértők szinte egyhangúan megerősítették, hogy „Magyarországon továbbra is sajtószabadság és médiapluralizmus uralkodik, sem a média egészének kormány általi ellenőrzéséről, sem pedig cenzúráról nem lehet beszélni.”

A plenáris ülésen a magyar Kormány által kezdeményezett módosító javaslatok négyötödét vita nélkül fogadta el a Bizottság. A holland Ben Vermeulen, az alapjogokért felelős albizottság elnöke külön kiemelte, hogy a vélemény egyes pontjain elegáns kompromisszum született.

A Velencei Bizottság hivatalos véleménye 2015. június 22-én jelenik meg.