Új fogyasztóbarát uniós távközlési szabályok lépnek életbe a héten

2011. május 23. hétfő, 03:21 • http://europa.eu
2011. május 25-től az európaiak a telefon-, mobiltelefon- és internethasználat terén új jogokat és szolgáltatásokat élvezhetnek. A távközlési ágazat versenyének fokozását és a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások javítását célzó új uniós jogszabályokat eddig az időpontig kell a tagállamoknak nemzeti intézkedések útján végrehajtaniuk. Az említett szabályok a következő területeket érintik: a fogyasztók azon joga, hogy telefonszámaik megváltoztatása nélkül, egy nap alatt válthassanak szolgáltatót, egyértelműbb tájékoztatást kapjanak az igénybe vehető szolgáltatásokról, valamint a személyes adatok fokozott védelme az interneten. Az Európai Bizottság új felügyeleti hatásköre és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) szabályozói hatásköre következtében nagyobb jogbiztonsággal lehet majd számolni, és a távközlési szolgáltatók számára is több esély nyílik az érvényesülésre egy egységes, egész Európára kiterjedő távközlési piacon. A Bizottság szorosan együttműködött a tagállamokkal a szóban forgó uniós szabályozás gyors végrehajtása érdekében és jogsértési eljárást helyezett kilátásba azon tagállamok ellen, amelyek nem hozták meg időben a végrehajtó intézkedéseket.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A polgároknak és a vállalkozásoknak a versenyképesebb távközlési szolgáltatások létrejötte érdekében a lehető legnagyobb mértékben ki kell használniuk az új szabályok nyújtotta lehetőségeket, és ebben minden erőmmel segítségükre leszek. Amennyiben az új szabályozás adta jogok nem érvényesülnek a gyakorlatban, meg fogom tenni a szükséges lépéseket az érintett tagállammal vagy szolgáltatóval szemben a helyzet orvoslása érdekében.”

Május 25-től új uniós szabályok biztosítják a polgárok és a vállalkozások számára a következőket:

Magasabb szintű fogyasztóvédelem és nagyobb választék:

  • a szolgáltatóváltás lehetősége egy munkanapon belül a telefonszám megváltoztatása nélkül, legyen szó akár vonalas, akár mobilszolgáltatóról

  • a hűségszerződéseket a szolgáltatók legfeljebb 24 hónapra köthetik, valamint kötelesek 12 hónapos szerződést is kínálni. Ez megkönnyíti a fogyasztók számára a szolgáltatóváltást, ha egy másik szolgáltató feltételeit vonzóbbnak találnák

  • egyértelműbb tájékoztatás az előfizetett szolgáltatásokról. Az előfizetői szerződésekben tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóknak a szolgáltatás minimálisan elvárható minőségi szintjeit illetően. Az internet-előfizetőket ezen túlmenően tájékoztatni kell az adatforgalom-irányítási módszerekről és ezek szolgáltatásminőségre gyakorolt hatásáról, valamint bármilyen egyéb korlátozásról (például a legnagyobb elérhető sávszélesség, a kapcsolat aktuális sebessége, valamint az internetes hozzáférés blokkolása és a sávszélesség-szabályozás egyes olyan szolgáltatások esetében, mint az internetprotokollon keresztüli hangtovábbítás (VOIP)). A szerződéseknek tartalmazniuk kell az esetleges kártérítés vagy visszatérítés módjait is arra az esetre, ha az említett minimális szintek nem teljesülnének.

Hatékonyabb online adatvédelem és ‑biztonság:

  • hatékonyabb védelem a személyes adatokkal való visszaélés és a kéretlen levelek (spam) ellen, kötelező értesítés a személyes adatokkal való visszaélés esetén

  • adatoknak (például a használt szolgáltatáshoz nem kapcsolódó sütiknek (cookie)) a felhasználói eszközökben történő tárolására és az azokhoz való hozzáférésre vonatkozó engedélyezési feltételek meghatározása, és erről részletes tájékoztatás nyújtása.

Egységesebb szabályozás az Unió egész területén:

  • a nemzeti szabályozó hatóságok nagyobb fokú szabadságot élveznek és hatáskörrel rendelkeznek majd ahhoz, hogy végső esetben kényszeríthessék a nagyobb piaci súllyal rendelkező hálózatüzemeltetőket, hogy válasszák le szolgáltató üzletágukat hálózatüzemeltetői tevékenységükről annak érdekében, hogy megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítsanak más szolgáltatók számára (a tulajdonviszonyok megosztásának vagy külön vállalat létrehozásának kényszere nélkül).

  • a Bizottság külön felügyeleti hatáskört kapott arra, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (BEREC) együttműködve (az ún. 7. cikk szerinti eljárás keretében) felülvizsgálja a távközlési piaci versenyt érintő intézkedéseket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti szabályozó hatóság által bejelentett piaci intézkedéstervezet akadályozná a távközlési szolgáltatások egységes piacának működését, joga van mélyreható elemzést indítani, és a BEREC-kel együttműködve ajánlást adhat ki a nemzeti szabályozó hatóságnak a tervezett intézkedés módosítására vagy visszavonására. Ezen ajánlást a nemzeti szabályozó hatóságoknak a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venniük.

Szintén új elem az intézkedéscsomagban a sürgősségi segélyszolgálatok, ezen belül a 112-es egységes európai segélyhívószám elérhetőségének javítása.

Nemrégiben látott napvilágot egy bizottsági ajánlás, amely a frissített távközlési szabályozás új elemeire építve iránymutatást ad a nemzeti hírközlési szabályozó hatóságok számára arra vonatkozóan, hogyan szabályozzák a harmadik felek részére nyújtott versenyképes hozzáférést a szupergyors optikai hálózatokhoz (más néven az újgenerációs hozzáférési – NGA – hálózatokhoz).

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az új távközlési szabályok tagállami végrehajtását, és a Lisszaboni Szerződés értelmében nemrégiben kiterjesztett hatáskörével élve szigorúan számon kéri a tagállamokon, hogy teljes mértékben és a meghatározott ütemben ültessék át nemzeti jogukba a frissített távközlési jogszabályokat. Az említett új szabályok végrehajtásában a Bizottság különféle témakörökben összeállított ajánlásokkal segíti a tagállamokat, egyebek mellett a sütik és az egyetemes szolgáltatások tárgyában.

Előzmények

A távközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált uniós szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 2009 végén fogadta el hivatalosan. A Parlament és a Tanács közös döntése alapján a szabályokat a 27 tagállamnak 2011. május 25-ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

A 2011. május 25-én hatályba lépő két irányelv – a jobb szabályozásról szóló irányelv és a felhasználói jogokról szóló irányelv – öt meglévő irányelv módosításait tartalmazza (keretirányelv, hozzáférési irányelv, engedélyezési irányelv, egyetemes szolgáltatási irányelv és adatvédelmi irányelv). Elfogadták ezenkívül a hivatalosan 2010 májusában Rigában létrehozott Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) felállításáról szóló új rendeletet is.

A digitális menetrenddel foglalkozó weboldal:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Kövesse Neelie Kroes bejegyzéseit a Twitteren is:

http://twitter.com/neeliekroeseu

Forrás: EU Bizottság