Újabb pályázati felhívások az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség oldalán a mai napon három pályázati lehetőség jelent meg az "Elektronikus közigazgatás operatív program" keretében. Egyrészt kiírásra került a „Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer”, a „Postai Agóra”, valamint a „Teljeskörű ügyfélazonosítás” című felhívás. A projektjavaslatokat egységesen 2012. augusztus 10 és 2012. szeptember 10. között lehet benyújtani. A három pályázati kiírás támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 5 900 000 000 forint.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

„Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer”

Elvárt eredmények:
A projekt keretében olyan hiteles hibrid kézbesítési szolgáltatás kialakítás, amely lehetővé teszi a küldő félnek (kiemelten a hatósági szerveknek), hogy dokumentumait (határozatait) csak elektronikus formában hozza létre, és kérje egy standard alapokon nyugvó, de zárt és auditált rendszerben
- azoknak elektronikus úton történő hiteles (tértivevényes) kézbesítését , vagy
- az elektronikus tartalom konvertálását (nyomtatását), hitelesítési záradékolását és hagyományos – kérésre tértivevényes – kézbesítését (kézbesítésre átadását).
A projekt keretében kialakításra kerül a fordított átalakítási szolgáltatás is, azaz amikor az ügyfél papíron érkező dokumentumát a kifejlesztendő rendszerben – kérésre – elektronikus formára alakítják és hitelesítik. Így a csak elektronikus ügyvitelre átállt szervek és más gazdálkodó szervezetek számára a rendszer a küldeményeket közvetlenül (automatikusan) feldolgozhatóvá teszi.
A projekt, szolgáltatásaiban felkészül a fordított átalakítás technológiájának kidolgozására oly módon is, hogy azokról a postahelyekről, ahol a biztonsági feltételeknek megfelelő digitalizálási és fordított átalakítási szolgáltatás a későbbiekben a helyszínen kialakítható lesz, a jövőben ezekről pontokról is lehetővé váljon a papír alapú iratok közvetlen elektronikus formában történő továbbítása.
A projektben létrejövő fordított átalakítási szolgáltatás alapja a központi digitalizálási szolgáltatás, ami a hagyományos postai küldemények digitalizálásával hozza létre a hiteles elektronikus másolatokat.

A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb:

3 250 000 000 forint.

„Postai Agóra”

A konstrukcióval szembeni elvárás, hogy a projekt hatékonyan hozzájáruljon a kistelepülések népességmegtartó erejének növeléséhez, a város-vidék társadalmi, gazdasági megosztottságának csökkentéséhez, az innovatív infrastruktúrák ésszolgáltatások kistelepüléseken
való megjelenítéséhez.
Ennek érdekében a Postai Agóra megvalósításával kapcsolatos elvárt főbb eredmények a következők:
- biztosítson lehetőséget az államigazgatás kijelölt ügyeinek postahelyeken történő
intézésére,
- biztosítson lehetőséget az ügyintézési feladatokhoz kapcsolódó képzések
elvégzésére,
- teremtsen lehetőséget a postahely agora térként való funkciók ellátására,valamint az ezt elősegítő szolgáltatások befogadására, az újonnan kialakított szolgáltatások biztosításával járuljon hozzá a vidéki kisposta hálózat fennmaradásához

A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb:

500 000 000 forint.

„Teljeskörű ügyfélazonosítás”

A projektnek az alábbi, az állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások kialakítását kell biztosítani:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b) összerendelési nyilvántartás szolgáltatás,
c) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
d) azonosítás szolgáltatás,
e) központi azonosítási ügynök,
f) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás,
g) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,
h) a projekt egyéb feladatainak terjedelmében az elektronikus tájékoztatási
szolgáltatás.

A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb:

2 150 000 000 forint.

Kapcsolódó anyagok az NFÜ honlapján:

Megjelent a postai agóra érdekében kiírt felhívás

Megjelent a hibrid kézbesítési és konverziós rendszer érdekében kiírt felhívás

Megjelent a teljeskörű ügyfélazonosítás érdekében kiírt felhívás


 

Kapcsolódó dosszié: EKOP és ÁROP pályázatok