Uniós garancia az infrastrukturális beruházások ösztönzéséért

2011. március 10. csütörtök, 02:08 • http://ec.europa.eu/news/economy/110301_1_hu.htm
Az EU támogatni kívánja a közlekedési, távközlési, energia- és internethálózatok fejlesztését célzó, stratégiai fontosságú beruházásokat azáltal, hogy garanciát biztosít a projektgazdák által kibocsátott kötvényekhez. A Bizottság arra törekszik, hogy ösztönözze a stratégiai jelentőségű infrastrukturális fejlesztéseket. Ennek érdekében garanciát kíván nyújtani a vállalatoknak a nagy volumenű projektek finanszírozását célzó kötvények kibocsátásához.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A nagyszabású infrastruktúraprojektek a lakosság és a gazdaság számára is óriási haszonnal járnak. A globális pénzügyi válság következtében azonban a vállalatok a korábbinál nehezebben tudják előteremteni a beruházásaik finanszírozásához szükséges forrásokat. A válság hatására a költségvetési mozgástér is szűkült: a tagállami kormányok csak korlátozott mértékben tudják támogatni a nagy volumenű infrastruktúraprojektek megvalósítását.

Ha az EU garanciát nyújtana a projektgazdák által kibocsátott kötvényekhez, a nagybefektetők - köztük a nyugdíjalapok és a biztosítási társaságok - kedvezőbben ítélnék meg a befektetési kockázatot, és több kötvényt vásárolnának meg.

A tervek szerint az uniós garancia csak azokra az infrastruktúraprojektekre terjed majd ki, amelyek összhangban vannak a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás fellendítésére irányuló uniós stratégia, az Európa 2020 célkitűzéseivel.

A garancianyújtás révén felmerülő kockázatokat az elképzelések értelmében az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank közösen fogja vállalni. Az Európai Beruházási Bank végzi majd el a projektértékelést, és határozza meg a garancia, illetve a hitel árát.
 A garancianyújtás szempontjából feltételt jelent, hogy a kérdéses projekt gazdaságilag és műszakilag megvalósítható legyen, továbbá hogy valószínűsíthetően számottevő és biztos bevételt termeljen.

Ha a feltételek teljesülnek, magát a projektkötvényt magánvállalkozások bocsátják majd ki a befektetők részére, nem az Európai Unió vagy az Európai Beruházási Bank.

Intelligens, stratégiai jelentőségű beruházások

A következő évtized folyamán hozzávetőleg 1,5-2 billió euróra lesz szükség Európában a közlekedési, távközlési, energia- és a nagysebességű internet-hozzáférést biztosító hálózatok továbbfejlesztéséhez.

A közlekedés terén a torlódást eredményező szűk keresztmetszetek megszüntetéséhez, a hiányzó határkeresztező kapcsolatok kiépítéséhez, valamint a különböző közlekedési és szállítási módok összekapcsolásához van szükség beruházásokra. Az energiaiparban intelligens hálózatok kiépítése a cél, hogy a villamos energiát megfelelő mennyiségben el lehessen juttatni a kereslet helyére. Az újgenerációs internetszolgáltatások szempontjából elengedhetetlen, hogy mindenki mindenütt rendelkezzen szélessávú hozzáféréssel.

A pénzügyi válság kirobbanása előtt a projektfinanszírozást szolgáló pénzeszközök és kötvények a piac 10%-át tették ki. A kötvények vonzerejét növelte, hogy esetükben többnyire biztosítótársaságok nyújtottak garanciát a kötvényt megvásárló befektetőknek. Ez a típusú garancia már a múlté, és nem valószínű, hogy a helyzet egyhamar megváltozik.

A projektkötvények esetében tervezett uniós garanciavállalás ezért hiánypótló kezdeményezés, mely az infrastruktúrafinanszírozás jelenlegi forrásait (bankkölcsön, állami támogatás stb.) hivatott kiegészíteni.

Mi a következő lépés?

A Bizottság az Európa 2020 stratégia végrehajtását szolgáló projektkötvények témájában nyilvános konzultációt indított, mely 2011. május 2-án zárul le. A Bizottság a beérkező javaslatokat és észrevételeket be fogja építeni abba a javaslatba, melyet a tervek szerint idén júniusban terjeszt majd elő a projektkötvények tárgyában. Az uniós garanciát élvező projektkötvények kibocsátása az elképzelések értelmében 2014-ben kezdődik meg.

Forrás: EU Parlament