Uniós konzultáció az egységes üzleti hívószámokról

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a mai napon, hogy felmérje, a vállalkozások, fogyasztók, távközlési szolgáltatók és a hatóságok előnyét látnák-e egy olyan vállalkozói hívószámrendszernek, amely az összes uniós tagállamban egységes. Az egységes rendszerrel erősödne az Unió egységes piaca, ami célként az európai digitális menetrendben is megfogalmazódott. Az egységes hívószámok megkönnyítenék az európai vállalkozások számára a határfüggetlen kereskedelmet, a fogyasztók pedig Unión belüli tartózkodási helyüktől függetlenül, könnyebben el tudnák érni a vállalkozások értékesítés utáni vagy információs ügyfélszolgálatait. A konzultáció révén a Bizottság képet fog kapni az európai üzleti telefonszámok iránti piaci keresletről, és ha úgy ítéli, ösztönzőkkel segítheti bevezetésüket. A konzultáció 2011. február 28-ig tart.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Jelenleg ugyanannak a vállalkozásnak minden tagállamban külön hívószámmal kell rendelkeznie, hogy kapcsolatot tudjon tartani ügyfeleivel. Ez megnehezíti az európai szintű szolgáltatások kialakítását. Minden érdekelt felet arra bíztatok, hogy vegyen részt a politikaalakításban, mely a vállalkozói igények kielégítését célozza, s egyben a fogyasztók fokozottabb kényelmét szolgálja.”

Ma még nincs olyan egységes uniós hívószám, amelyen a több tagállamban működő vállalkozások hívhatóak lennének. Ezeket a vállalkozásokat minden egyes tagállamban más és más nemzeti vagy nem földrajzi „üzleti” vonalon (például 0800-as előtaggal) lehet elérni. A vállalkozások költségvetését és a fogyasztók pénztárcáját ez egyaránt megterheli, és gátat szab az uniós egységes piac fejlődésének is. A nem földrajzi hívószámok más tagállamokból gyakran nem is hívhatók.

A Bizottság a konzultáció alkalmával olyan területeket kíván feltérképezni, mint a piac szétaprózódottsága, a telefonszámok harmonizálásának lehetséges módjai, a jövőbeli piaci igények, vagy a hívószámok kezelése. Az érdekeltek 2011. február 28-ig nyilváníthatnak véleményt azzal kapcsolatban, hogy milyen számkiosztási politika tudna a legjobban hozzájárulni az egységes piac kiteljesítéséhez.

A Bizottság a konzultációra beérkezett észrevételeket elemezni fogja, és annak alapján alakítja ki az egységes piac szempontjából legcélravezetőbb számkiosztási megközelítéssel kapcsolatos álláspontját.

Előzmények

Az Európai Unión belül a telefonszámokkal kapcsolatos igazgatási ügyek a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe tartoznak; ők azok, akik a nemzeti számozási terveknek megfelelően nemzeti szinten kiosztják a hívószámokat. Ebből következően az Európai Unióban jellemzően nemzeti számkiosztási rendszerek működnek.

Az uniós távközlési jogszabályok szerint két lehetséges megközelítés létezik az üzleti számkiosztás jobb összehangolására: egyrészről az uniós vállalkozások számára egységes rövid (pl. 115-tel kezdődő) számot lehetne fenntartani. A számok rövidek és könnyen megjegyezhetőek lennének, használatukkal egész Európában egyértelműen azonosítani lehetne a vállalkozásokat. Másrészről különböző intézkedésekkel ösztönözni lehetne az európai távbeszélő-számozási övezeten (ETNS) belüli európai telefonos előhívószám (+3883) használatát. Az üzleti telefonszámok így +3883 előtaggal kezdődnének, ezután következne az adott vállalkozás telefonszáma, amely az összes tagállamban megegyezne.

A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) 2000-ben kísérletet tett egy egységes európai számozási tartomány bevezetésére: a +3883-as előtagot 24 európai országban elkülönítette, hogy egységes európai távbeszélő-számozási övezet (ETNS) jöhessen létre. Az ETNS azzal kívánta előmozdítani a páneurópai szolgáltatásokat, hogy olyan helyzetekben is elérhetővé tett hívószámokat, amelyekben addig sem nemzeti, sem globális számok nem voltak elérhetők vagy megfelelően használhatók. Rendeltetése szerint lehetővé tette volna a páneurópai vállalkozásoknak, társaságoknak és magánvállalkozóknak, hogy Európa-szerte megkönnyítsék a szolgáltatásaikhoz való hozzáférést, ám ez a lehetőség december 31-én megszűnik.

A konzultációhoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi internetcímen érhetők el:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm