Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a weboldal működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez.
Elfogadom
Nem fogadom el
2015.01.05

Vélemény a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiához (v5.0)

Vélemény a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiához (v5.0)

Általános vélemény 1.
Egyesületünk egyetért a stratégia alapvető céljaival és a megfogalmazott irányokkal, üdvözli a tervezett kormányzati célkitűzéseket és a szakértő civil szervezetként támogatja a stratégia megvalósítását.  Általános észrevételünk, hogy a helyzetelemzés rész kidolgozottsága, mélysége is magasabb, mint a lényegi részt egyébként jelentő stratégiai részé (amely sok esetben röviden leírt intézkedések felsorolását jelenti). Javaslatunk ennek megfelelően, hogy a stratégiai rész kidolgozottságát, részletezettségét érdemes emelni. Ugyanez az eltérő szintű kidolgozottság érvényes a különböző intézkedésekre, horizontális tényezőkre, ami szerint egyes elemek nagyon jól kidolgozottak, míg mások jóval kevésbé, ezeket azonos kidolgozottsági szintre szükséges hozni (pl. horizontális tényezők résznél).

Általános vélemény 2.
Az e-Egészségügy terület a fontosságához képest, a cél és intézkedési részben is alulsúlyozott, mindössze két akció van rá nevesítve (Ezzel szembe állítható a Digital Agenda jelentős e-health fókusza).

Vélemény 3. — II.2.4 Digitális állam, 43-50. oldal
A helyzetelemzési részben a Digitális államnál csak az e-közigazgatás, e-kormányzat kapcsán van elemzés pl. egészségügyre, oktatásra, önkormányzatokra nincs. Javasoljuk ezek kidolgozását.

Vélemény 4. — VI. A STRATÉGIA ESZKÖZ RENDSZERE, 96. oldal
A tanulói PC/laptop/tablet programot a közoktatásban nem kellene külön megjeleníteni, mivel az oktatási intézményeknél nemcsak ezekre van szükség: általános oktatási informatikai fejlesztési programra lenne szükség.

Vélemény 5. — VII.2 Indikatív pénzügyi terv, 112. oldal
Az indikatív pénzügyi tervben nem szerepelnek a különböző fejlesztésekhez tartozó becsült forrásigények, ez nagyon komoly hiányosság, ugyanis ezen rész nélkül nem ítélhető meg magának a stratégiának a megalapozottsága (mennyibe kerül az intézkedések végrehajtása, milyen források vannak erre stb). Javasolt a fiskális intézkedéseknél az egy OP-ban való (GINOP?) koncentráció valamennyi részterületre vonatkozóan.

Vélemény 6. — VII.3 Intézményi és szervezeti háttér
Intézményi, szervezeti keretek: a táblázatban javasoljuk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint kiemelt közfeladatokat is ellátó érdekképviseleti szervezet megjelenítését a Digitális Kompetenciák és Digitális Gazdaság pilléreknél.

Vélemény 7. — VIII.2.1 Összhang a releváns hazai stratégiákkal
Nincs leírás az Infokommunikációs Stratégiában a kormányzati K+F+I, egészségügyi, oktatási, egyéb szakterületi stratégiákkal, az azokhoz való igazodással, összhanggal kapcsolatban.
Hiányzik a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia mint releváns stratégia.

Vélemény 8. — VII.2 Indikatív pénzügyi terv
Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó programok esetében megvannak az első indikatív tervezetek, kormányszintű döntések arról, hogy milyen célokra mekkora forrást kívánnak elkülöníteni, ezért a projektek becsült forrásigénye és a jelenlegi helyzetben (legalább nagyságrendileg), előzetesen rendelkezésre álló forrásként elfogadott összegek ismertek. Feltétlenül szükséges ezért annak bemutatása, hogy a stratégiában tervezett eszközökre, projektekre mekkora forrás áll rendelkezésre, és a fentiek miatt legalább előzetesen, indikatívan ez meg is tehető. Sajnos enélkül, - a források bemutatása - a stratégia megalapozottsága általában kérdéses és vitatható. Ez a kiegészítés feltétlenül szükséges.

Általános vélemény 9.
Véleményünk szerint hiányzik a Stratégiából a világszerte kiemelt jelentőséggel és gazdasági szereppel rendelkező kreatív IT iparág speciális jellemzőinek megfelelően az erre a célra allokált külön intézkedési csomag megléte.

Vélemény 10. — VI.2.3 Digitális gazdaság E1.,90. oldal
Felsőfokú IKT - képzés mennyiségi és minőségi mutatóinak javítása a szakemberhiány mérséklése érdekében (Egész életen át tartó tanulás, duális szakképzés, felnőttképzés, közfoglalkoztatottak képzése) javasoljuk az MKIK és BKIK javaslatának megfontolását egy országos hatókörű felnőttképzési hálózat kialakításáról (NFH), a részletes projektjavaslat elérhető az MKIK Informatikai kollégiumánál. Fontosnak tartanánk, hogy a digitális felzárkóztatást és kompetencia fejlesztést a KKV-k és a lakosság körében is egy centralizált de az ország minden hátrányos helyzetű régiójában is elérhető szervezet koordinálja és felügyelje a társadalmi célok megvalósulását.  

Vélemény 11. — 3. 5. 7. 19. 67. 78. 102. oldal
A "maximális biztonság" szókapcsolat helyett javasoljuk a "kockázatarányos védelem" kifejezés használatát. A biztonság relatív, és akkor jó, ha a kockázatokkal arányban költünk rá. A maximális biztonság egyrészt nem létezik, másrészt aránytalanul drága Javasoljuk még a megközelítése is.

Vélemény 12. — 102. oldal
Az iparbiztonság, az adatvédelem, és a nemzetbiztonság nem jelenik meg jelentőségének arányában az anyagban, pl. 102.o. a gyermekek védelme mellett ezt is célszerű lenne tárgyalni

Vélemény 13. — I.2 A terület gazdasági és társadalmi jelentősége, 14.oldal
Bűnüldözés: Javasoljuk még: ELŐSEGÍTI A KIBERFENYEGETÉSEK MEGELŐZÉSÉT ÉS FELDERÍTÉSÉT.

Vélemény 14. — III.SWOT ELEMZÉS, 58. oldal
III.1 Veszélyek: Javasoljuk még: A NEM MEGFELELŐEN VÉDETT INFRASTRUKTÚRÁKAT A KIBERTÁMADÁSOK MEGBÉNÍTHATJÁK.

Vélemény 15. — III.SWOT ELEMZÉS, 60. oldal
III.2 Veszélyek: Javasoljuk még: A FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGTUDATOSSÁGÁNAK HIÁNYOSSÁGAI AKADÁLYOZHATJÁK A KOMPETENCIÁK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT.

Vélemény 16. — III.SWOT ELEMZÉS, 60. oldal
III.3 Lehetőségek: Javasoljuk még: A SZAKÉRTELEM EXPORTÁLÁSA SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSKÉNT (PL. IT BIZTONSÁGI SZAKÉRTŐK) CSÖKKENTHETI AZ ELVÁNDORLÁST, NÖVELHETI AZ EXPORTOT.

Vélemény 17. — III.SWOT ELEMZÉS, 61. oldal
III.4 Veszélyek: Javasoljuk még: A NEMZETI ADATVAGYONT KEZELŐ RENDSZEREK NEM MEGFELELŐ ADATMINŐSÉGE AKADÁLYT JELENTHET

Vélemény 18. — III.SWOT ELEMZÉS, 61.oldal
III.4 Lehetőségek: Javasoljuk még: A 2013. ÉVI L. TV-NEK VALÓ MEGFELELÉS SEGÍTHETI A SZOLGÁLTATÁSBIZTONSÁG JAVULÁSÁT.

Vélemény 19. — III.SWOT ELEMZÉS, 64. oldal
Erősségek: Közelmúlt szervezeti változásait szükséges lenne átvezetni.

Vélemény 20. — III.SWOT ELEMZÉS, 64. oldal
Gyengeségek: Javasoljuk még: VEZETŐI BIZTONSÁGTUDATOSSÁG HIÁNYOSSÁGA GYAKRAN AKADÁLYOZZA A KOCKÁZATOKKAL ARÁNYOS VÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSÁT.

Vélemény 21. — III.SWOT ELEMZÉS, 64. oldal
Veszélyek: Javasoljuk még: HA A KIBERBŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM NEM MEGFELELŐ JELENTŐS KÁR ÉRHETI A GAZDASÁGOT.

Vélemény 22. — III.SWOT ELEMZÉS, 64. oldal
Lehetőségek: Javasoljuk még: A 2013. ÉVI L. TV-NEK VALÓ MEGFELELÉS

Vélemény 23. — V. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE, 74. oldal
Javasoljuk még: ÚJ KÖZIGAZGATÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE SORÁN MÁR A TERVEZÉSNÉL FIGYELEMBE KELL VENNI A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET (SECURITY BY DESIGN).

Vélemény 24. — V. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE, 75. oldal
TOVÁBBI CÉL: 2015-RE ÁLLJON RENDELKEZÉSRE A FELHŐSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYEINEK IS MEGFELELŐ BEVÁLT GYAKORLATOKAT (COBIT, ITIL) ALKALMAZÓ SZABÁLYOZOTT INFORMATIKA SZOLGÁLTATÁSI KÖRNYEZET. (JOGSZABÁLYI SZINT + HELYI SZABÁLYZATOK).

Vélemény 25. — V. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE, 79. oldal
C3 célokhoz:  2015-RE VALÓSULJON MEG A TÁJÉKOZTATÓ PROGRAM, Javasoljuk még:2015-RE ALAKULJON KI AZ INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉS, 2015-RE ERŐSÖDJÖN MEG A BELSŐ ELLENŐRZÉSEN BELÜL AZ INFORMÁCIÓRENDSZER ELLENŐRZÉS, 2016-RA VÁLLJON RENDSZERESSÉ AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SÉRÜLÉKENYSÉGVIZSGÁLAT

Vélemény 26. — V. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE, 79. oldal
V.4: Az indikátorokhoz szükséges lenne tételesen meghatározni a mérés módszerét, a bázisértékeket, és a célértékeket annak érdekében, hogy objektíven mérhető legyen az előrehaladás!

Vélemény 27. — Intézményi és szervezeti háttér, 115. oldal
Táblázat: NGM és Horizontális tényezők metszetébe "X" (az államháztartási belső kontroll rendszer hat erre) 

Következő esemény
2024.06.06 12:04
Következő esemény
2024.10.15 09:15
public.szechenyi.title